Friday, May 20, 2016

Đố biết “CHÚNG” LÀ AI? (1)

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.... 


19-5-2016
Hôm nay sáng thức dậy nghe loa xã cứ ra rả cái gì mà NGƯỜI CỘNG SẢN chói lọi tấm gương, rồi lý tưởng CỘNG SẢN gì đó. Ồ, hôm nay là một ngày tháng năm!
Chợt nhớ ra một áng văn bất hủ của Tấm gương đạo đức đỉnh cao chói lọi Hồ Chí Minh. Thán phục ngài thật là có tài nhìn xa trông rộng:
Đố biết “CHÚNG” LÀ AI?
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man.
Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
____