Monday, May 2, 2016

Tiếng hô: Biển Chết Dân Chết, Yêu Cầu Minh Bạch, Không Được Thờ Ơ…
Chau Doan(facebook)Mặc dù an ninh ngăn cản những nhân vật chủ chốt từ đêm qua, có người phải ra khỏi nhà từ sáng hôm qua để có thể tham gia nhưng tuần hành vì biển sáng nay vẫn có chừng hơn 1000 người. Tiếng hô: Biển Chết Dân Chết, Yêu Cầu Minh Bạch, Không Được Thờ Ơ…

Lực lượng an ninh không nên ngăn chặn việc thể hiện lo lắng, bức xúc một cách ôn hoà và chính đáng của người dân. Căng thẳng không cần thiết chỉ dẫn đến xung đột và bức xúc tăng cao. 

Cuộc tuần hành diễn ra khá suôn sẻ. Trừ sự cố một cậu an ninh mặc thường phục đánh lén người biểu tình rồi chạy vào ngõ thoát thân.
Số người tham gia như vậy vẫn là ít so với một thủ đô 7 triệu dân. Người thờ ơ vẫn nhiều.
Bạn trẻ nào có mẹ, bà tham gia đội nhảy phá đám sáng nay lúc gần 10 am thì nên nói các mẹ ấy cân nhắc trước khi tham gia nhé. Tập biểu diễn gì mà thấy đoàn biểu tình tới là bật nhạc to, mắt lơ láo, ve vẩy mông, động tác chẳng ăn nhập với nhạc như một lũ thần kinh như thế
**