Sunday, November 6, 2016

ĐỪNG LẤY NGÓN TAY CHE MẶT TRỜI

Tối hôm nay, 2.11.2016, khi đừng trước di ảnh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhìn gương mặt của Tổng Thống trong chốc lát, tôi đã có những ý nghĩ trong đầu và thầm nói với Ngài. Xin Tổng Thống hãy yên nghỉ. Lòng ái quốc, sự hy sinh cả cuộc đời vì dân tộc của Tổng Thống, những gì người ta vu cáo cho Tổng Thống và nền Đệ Nhứt Cộng Hòa càng ngày càng được sáng tỏ dưới ánh mặt trời công chính.
Sự vu cáo trắng trợn nhứt, "vĩ đại" nhứt để những kẻ thù nghịch với Tổng Thống và nền Đệ Nhứt Cộng Hòa dựa vào đó mà gây ra bao tội ác cho Tổng Thống và nền Đệ Nhứt Cọng Hòa; cũng như dân tộc Việt Nam là bốn chữ ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO. Nhưng chính họ chẳng những đàn áp Phật Giáo mà còn thủ tiêu Phật Giáo. Chính họ Hoa Kỳ và đám sư sải Ấn Quang đã tự nhận họ đã làm điều đó.
A.- AI ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO?
- Chính phái bộ Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam điều tra vụ mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc âm mưu "công khai hóa tội danh ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO" cho Tổng Thống. Nhóm sư sải Ấn Quang đã nhân danh "cái tội đàn áp Phật Giáo" của Tổng Thóng để gây xáo trộn, giúp Việt Cọng chiếm Miền Nam đã được chính Phái Đoàn Liên Hiệp Quốc trả lời: đó là sự vu cáo bẩn thỉu.
 Chính nhóm Sư sải Ấn Quang cũng tự chứng minh đó là sự vu cáo đê tiện. 
Tại sao?
1) 2 ngày sau khi Tổng Thống và ông Cố Vấn bị ám sát một cách đê hèn, Phái Đoàn "điều tra" của Liên Hiệp Quốc gồm 7 đại diện của các Quốc Gia sùng bái Phật Giáo rời khỏi Việt Nam và họ đã phúc trình lên Liên Hiệp Quôc: Chính Phủ Ngô Đình Diệm KHÔNG ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO. Phúc trình này đã bị Đại Diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc ra sức ngăn cản để nó không được phổ biến. Đây là cái nhục cho chính phủ Hoa Kỳ lúc đó, vì chính Hoa Kỳ đã coi như tạo nên cuộc điều tra này, tai sao không có đủ can đãm để chấp nhận kết quả? Hoa Kỳ tưởng sẽ lợi dụng được Phái Đoàn Điều Tra của Liên Hiệp Quốc, không ngờ gậy ông lại đập lưng ông.
2) Nhóm Sư Sải Ấn Quang hô hào chống Tổng Thống và Đệ Nhứt Cộng Hòa vì tội đàn áp Phật Giáo, vui mừng khi Tổng Thống và cố vấn đã bị giết chết, tại sao họ không chấm dứt cuộc "đấu tranh" và lui về chùa lo củng cố Phật Giáo theo ý của Đấng Từ Phụ Thích Ca mà lại tiếp tục "đấu tranh" ? Chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo, bây giờ chính phủ và Tổng Thống không còn, ai đàn áp Phật Giáo đây? Chính nhóm sư sải Ấn Quang chứ ai vào đây? Bác sĩ Mai Thọ Truyền, Chánh trí Phật Giáo Miền Nam, Người nhận ra đám Phật Giáo Ấn Quang không phải "VÌ ĐẠO PHÁP" mà đấu tranh, đã thẳng tay trục xuất Thích Trí Quang và Thích Tâm Châu ra khỏi chùa Xá Lợi, đã chứng minh Phật Giáo là nạn nhân của nhóm sư sải Ấn Quang. Cũng vì vậy, tôi không bao giờ gọi đám sư sải Ấn Quang của Thích Trí Quang là Phật Giáo, dù là Phật Giáo Phản Bội, nếu gọi đám sư sải này là Phật Giáo Ấn Quang thì thực là tủi hỗ cho Phật Giáo. 
Ngày nay, tượng của Hồ Chí Minh đã dần dà chen vào ngồi chung với Đức Thích Ca trên bàn thờ Phật trong các ngôi chùa đã nói lên điều đó.
Tóm lại:
- Cả thế giới tự do mà Liên Hiệp Quốc là đại diện đã chứng minh Chính Phủ Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo.
- Chính những hành động trước và sau ngày 1.11.1963 của đám sư sải Ấn Quang đã chứng minh Chính Phủ Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật Giáo mà chính bọn chúng, Thích Tri Quang và bè lũ của tên này đã Đàn Áp Phật Giáo.
Vấn đề thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt (GHPGVNTN) càng làm cho những kẻ khách quan thấy đó là một việc làm PHẢN PHẬT GIÁO. Phật Giáo Việt Nam có bao nhiêu Tông Phái ? Nhóm Ấn Quang chỉ qui tụ được 11 tông phái, thế nhưng Thích Trí Quang muốn "gồm thâu thiên hạ" để làm Quốc Giáo và hắn ta làm vua không ngai, tước đoạt tất cả quyền sở hữu bất động sản của các chi phái, thậm chí Đình làng cũng vơ vào. Có chút Phật tánh nào trong những hoạt động của cái gọi là GHPGVNTN hay không?
B.- DIỆT Cộng hay CỨU Cộng?
1) Tại sao bải bỏ Quốc Sách Ấp Chiến Lược? Lệnh đầu tiên khi nắm quyền của Dương Văn Minh là BẢI BỎ ẤP CHIẾN LƯỢC. Tất cả những viên chức hành chánh, nhứt là xã ấp và quân sự VNCH đều biết giá trị chống Cọng của Quốc Sách Ấp Chiến Lược. Chính Việt Cộng sau này cũng chấp nhận rằng quốc sách Ấp Chiến Lược đã gây ra nguy hại cho chúng. Tại sao Dương Văn Minh, trong lúc bắt đâu "chấp chánh" có biết bao công việc phải lo làm mà phải vội vàng bải bỏ Ấp Chiến Lược ? Câu trả lời duy nhứt : đó là để giúp Việt Cọng xâm nhập, đi lại chiến đấu trong miền Nam một cách dễ dàng, Đó là giải thoát cho VC khỏi trở ngại khi tấn công miền Nam.
Mục tiêu của Ấp Chiến Lược là tách Việt Cộng ra khỏi dân chúng, nhứt là ban đêm. Ban đêm dân chúng vào trong Ấp Chiến Lược có nghĩa là những tên Việt Cọng nằm vùng không thể liên lạc và tiếp tế cho Việt Cộng, không thể cung cấp tin tức cho Việt Cộng, không thể tiếp tế cho Việt Cộng. Chiến tranh du kích thiếu 3 yếu tố này sẽ thất bại 100%. Ban ngày, những phần tử bị tình nghi có liên lạc với Việt Cộng bị theo dõi dễ dàng, ban đầu, chúng có cố gắng hoạt động, nhưng rất khó khăn, và càng khó khăn chúng càng bị phát giác dễ dàng và sớm bị "dứt điểm". Đó là sự "trao đổi tin tức giữa du kích và bọn nằm vùng". Còn vấn đề tiếp tế thì hoàn toàn bị bế tắc, hoặc số lượng tiếp tế chỉ nhỏ giọt. Vấn đề tuyên truyền, tuyển mộ người cũng chung số phận. Những tài liệu VC sau ngày 30.4.1975 cho biết khi có Ấp Chiến Lược VC ngày càng khốn đốn, cán bộ xâm nhập từ Bắc vào cũng như tại Miền Nam bị bắt, chiêu hồi rất nhiều. Bắc Việt đã phải rút cán bộ cao cấp về Bắc để bảo toàn lực lượng. Nhưng khi được Dương Văn Minh cứu độ, bải bỏ Ấp Chiến Lược thì Việt Cộng như cá gặp nước. Chính vì vậy mà Dương Văn Minh đã "theo lệnh trên" bải bỏ Ấp Chiến Lược một cách vội vàng như cưới chạy tang. Chống Cọng hay Cứu Cọng ? Sir Thompson, một chuyên viên chống du kích chiến người Anh, là nhân vật quan trọng chống du kích chiến tại Mã Lai, khi được nghe thuyết trình về Quốc Sách Ấp Chiến lược cũng rất ngưỡng mộ.
Sau này, thấy hành động bải bỏ Ấp Chiến Lược có nghĩa là binh vực Việt Cộng quá trắng trợn, nhứt là vùng thôn quê, Dương Văn Minh mới làm cho có lệ là "củng cố Ấp Tân Sinh", dân quê đã mỉa mai gọi là "Ấp mới đẻ". Dĩ nhiên nó chỉ là một hình ảnh diễu cợt.
2) Người Mỹ với Ấp Chiến Lược.
Những tin tức về Việt Cọng, các cơ quan an ninh tình báo Hoa Kỳ vừa có phương tiện kỹ thuật, vừa dồi dào tài chánh do đó, họ có tin tức phong phú hơn các cơ quan của ta. Họ biết rất rõ hiệu quả của Ấp Chiến Lược, nhưng "không hiểu sao" họ không tài trợ phí tổn cho quốc sách này ? Những sự việc sau này chứng minh: Hoa Kỳ không muốn VNCH nhứt là Tổng Thống Ngô Đình Diệm chiến thắng Việt Cộng. Vì với "cái đà" hiệu quả mọi mặt về quốc sách điều hành Quốc Gia của Tổng Thống Ngô Đình Diệm dần dần vấn đề lệ thuộc viện trợ càng ít. Cũng vì vậy, Quốc sách Ấp Chiế Lược càng đến gần chiến thắng bao nhiêu, Hoa Kỳ càng bị thôi thúc thanh toàn Tổng Thống Ngô Đình Diệm bấy nhiêu.
C.- AI LÀ CHỦ MƯU CUỘC ĐẢO CHÁNH ?
Không cần phải đợi đến khi các tài liệu mật của Hoa Kỳ được giải mã, sự hiện diện của Lucien Conein, một Trung tá của CIA Hoa Kỳ bên cạnh Dương Văn Minh trong suốt cuộc đảo chánh cho đến khi được tin chắc chắn anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã chết mới rời Bộ Tổng Tham Mưu cuộc đảo chánh cho thấy Hoa Kỳ là kẻ chu mưu cuộc đảo chánh, đám tướng tá Dương Văn Minh chỉ là kẻ thừa hành vói số tiền thuê là 3 triệu đồng Việt Nam hồi đó, chưa được 50 ngàn đô la Mỹ.
Đám sư sải Ấn Quang, đám tướng lãnh chỉ là con cờ thí của Hoa Kỳ, Nhưng chính Hoa Kỳ cũng không ngờ được ảnh hưởng của Việt Cọng trong đám Ấn Quang lại rất sâu đậm, chính bọn Việt Cọng mà Thích Trí Quang là một đảng viên đã lợi dụng cuộc đảo chánh để thực hiện những âm mưu thâm độc. Tuy nhiên, càng làm cho VNCH suy yếu bao nhiêu càng có cớ để Hoa Kỳ thao túng cuộc chiến Việt Nam cho đến khi thấy được giá là bán không thương tiếc. Trong mục đích này bọn sư sải Ấn Quang đã tỏ ra rất đắc lực. Thế mà khi bị chính phủ Nguyễn Cao Kỳ dẹp bỏ, Thích Trí Quang đánh điện kêu cứu Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam và đã nhận được một công điện đáp trả như một cái tát trời giáng vào mặt Thích Trí Quang: "phải tuân theo luật pháp". Đúng là được nai giết chó.
D.- TẠI SAO MỸ GIẾT TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM?
Vì cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm không nhường quyền điều khiển Việt Nam cho Hoa Kỳ. Đó là mấu chốt của vấn đề. Một người hy sinh cả cuộc đời, cả dòng họ cũng ba chìm bảy nỗi chỉ vì mưu tìm độc lập tự do cho Đất Nước, làm sao mà Ngô Đình Diệm dám phụ mệnh lệnh của cha, của anh và nhứt là của toàn dân Việt Nam?
Thà chết. Và Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và cả Ngô Đình Cẩn đành chết vì dân vì nước chứ không tình nguyện làm một kẻ bán nước..
Sau chế độ Đệ Nhứt Cộng Hòa, đám tướng lãnh cũng như các chính khách Việt Nam chỉ là những kẻ "bề tôi" của Mỹ, mọi quyết định đều do Hoa Kỳ cho đến ngày Kissinger giao VNCH cho Trung Cộng do Việt Cộng tiếp thu, dù trong năm 1973, Việt Cộng đã tỏ ý muốn đầu hàng Mỹ cũng không chịu, dành Miền Nam bán cho Tàu Cọng thì làm sao chấp nhận cho Việt Cộng đầu hàng?
E.- ĐÁM SƯ SẢI ẤN QUANG LÀ VIỆT CỌNG?
Những vụ tàn sát Cần Lao, những vụ thả hết Việt Cộng ra khỏi tù (lời của Đại tá Trần Thanh Bền, cựu Tổng Giám Đốc CSQG: Tôi thả hết rồi, Việt Cộng biểu tôi thả, tôi cũng thả rồi). Những vụ Thanh Bồ Đức Lợi, vụ tước bỏ ngạch trật, cấp bậc của quân, cán chính VNCH nhứt là những ai có thành tích chống Cọng. Vụ giết Phan Quang Đông, một người cầm đầu mạng lưới xâm nhập miền Bắc. Khi Đông bị bắt, ông ta rất vững tin "mình không có tội" vì chỉ chống Cộng "ở ngoài Bắc". Nhưng Phan Quang Đông là kẻ bị tử hình nhanh nhứt, chính Nguyễn Chánh Thi đã rất hân hạnh tham dự cuộc xử bắn này. Điển hình và trơ trẻn nhứt là vụ 500 sinh viên Phật tử Vạn Hạnh ra đón tiếp Việt Cọng vào Saigon ngày 30.4.1975 sau đó lại có màn "tổ chức mừng Sinh Nhựt Hồ Chí Minh" với những bài diễn văn tràng giang đại hải khoe "Phật Giáo có công với cách mạng".
F,- BÁO OÁN NHÃN TIỀN?
Khi Việt Cộng chiếm Miền Nam, GHPGVNTN hí hửng, tưởng mình đã lập được đại công đối với VC, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng không phải vậy. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGP) do VC đẻ ra, chịu biết bao nhiêu gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu người thế mà ngay ngày 19. 5.1975 "diễn hành mừng chiến thắng" MTGP không có chỗ chen chân để diễn hành vì "đã sắp xếp sẵn từ trước", Bắc Việt Cộng Sản đã "chôn đứa con đẻ không có điếu văn" huống hồ là PGVNTN, đã có kinh nghiệm phản bội đầy mình. 
 VC buộc GHPGVNTN phải đặt dưới quyền của Phật Giáo Việt Nam tức Phật Giáo Quốc Doanh, dĩ nhiên "ai mà chịu". Không chịu thì lớp ở tù, bị tra tấn đến chết như Hòa Thượng Thích Thiện Minh, lớp thì vượt biên, Đức Tăng Thống thì bị tù tại gia, mọi chuyện chỉ trông cậy vào "siêu Tăng thống Võ Văn Ái". Thầy Thích Quảng Độ có một thời gian dài hơn hai chục năm diện bích, không biết Đức Tăng Thống đã suy nghiệm về những gì đã tạo nghiệp chưa? Cái chết tức tuởi của thầy Thích Quảng Đức và những thanh niên trót nghe lời phỉnh gạt đã tự thiêu. Có thể đến khi bị thiêu chết, Thượng tọa Thích Quảng Đức vẫn tưởng mình chịu chết vì Phật Pháp, nhưng hôm nay, Việt Cộng lập đền, phong làm liệt sĩ, lẽ nào thầy Thích Quãng Độ không có một lời đính chính cho oan hồn thầy Thích Quảng Đức được siêu thoát. Những năm trước Phật Giáo cứ ưỡng ngực Phật Giáo là mái chùa che hồn dân tộc, Phật giáo đồng hành với dân tộc v.v... nay trước những tai ương của Đất Nước sao đành làm ngơ?
 Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Làm sao khi Tăng Thống trăm tuổi dám gặp Hòa Thượng Thích Quảng Đức? Phải thú thực với Quốc Dân Đồng Bào, phải sám hối ăn năn mới cứu thoát được Phật Giáo gọi là Thống Nhứt. Đừng tiếp tục lấy ngón tay che mặt trời.
Như hôm qua tôi đã có dịp thưa với Tổng Thống và ông Cố Vấn, nhị vị, gia đình và dòng họ Ngô Đình sống đã không thẹn với non sông Đất Nước, đã làm tròn nhiệm vụ giáo dân. "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"
Bia miệng dân tộc đã ca ngợi:
"Đày vua không Khả,
Đào mã không Bài,
Hại dân không Diệm"
Lịch sử Việt Nam đã mở rộng cửa đón Tổng Thống, gương sáng của Tổng Thống và dòng họ Ngô Đình sẽ là kim chỉ Nam cho hậu thế. Ở trên Thiên Đàng xin Tổng Thống và ông Cố Vấn cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam qua khỏi nạn diệt chủng.

Kiêm Ái Lê Văn Ấn