Thursday, March 2, 2017

LỜI KÊU GỌI QUỐC NỘI: TOÀN DÂN VÙNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN!

CHỦ NHẬT  05/03/2017
NHÂN DÂN TỔNG NỔI DẬY
LỜI KÊU GỌI
QUỐC NỘI: TOÀN DÂN VÙNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN!
HẢI NGOẠI: NGƯỜI TỊ NẠN QUYẾT TÂM YỂM TRỢ!
 Nghe theo lời khuyên của:
  1. Martin Luther King, mục sư : Im lặng không phải là nguyên cớ trực tiếp của TỘI ÁC, nhưng đó chính là đồng lõa của TỘI ÁC.
  2. Jean Paul II, giáo hoàng Vatican: Dân Ba Lan hãy đứng lên, đừng sợ
Người Việt thực hiện cuộc Tổng Nổi Dậy tố cáo sự áp bức của bạo quyền độc tài !
– Tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản nắm mọi quyền lực. Chúng áp dụng một cách tàn bạo tất cả nghị quyết của Bộ Chính Trị Đảng trên người dân.
– Những ai đòi hỏi TỰ DO-DÂN CHỦ bị ruồng bắt và giam cầm với tội danh láo khoét “Phản động chống nhà nước”!
– Trên phương diện quốc phòng, Đảng này đã từ bỏ khái niệm Bảo Vệ Non Sông chống mưu đồ thôn tính của Tàu cộng!
Sự hiện diện của ngưới Tàu đã được thấy rõ trên toàn quốc.
Để làm đúng theo câu châm ngôn “HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN”, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhường cho Bắc Kinh những phần đất và biển rất lớn như:
  1. Những vùng rộng lớn trên Cao Nguyên để khai thác quặng mỏ
  2. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
  3. Những nhượng địa trong các thành phố lớn rãi rác trên khắp xứ.
Ở những khu này, người Tàu được hưởng quy chế “vùng kinh tế tự trị” và bán chính thức, người Việt bị cấm léo hánh. Hầu như những dịch vụ thương mại đều dùng đồng Tệ của Bắc Kinh!
Ngày 05/03/2017, Dân Việt sẽ xuống đường để nói lên ý chí chống lại sự phá hoại xứ sở của bạo quyền cộng sản!
Nghe theo lời kêu gọi của tất cả các lực lượng dân chủ, những lãnh đạo các tôn giáo, Dân Việt sẽ VÙNG LÊN trong LÀN SÓNG ÁI QUỐC để cùng xây dựng lại NON SÔNG trong
TỰ DO và DÂN CHỦ
Và để trả lại DÂN TỘC
QUYỀN CÔNG DÂN và SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ
 Để quyết tâm yểm trợ cuộc TỔNG NỔI DẬY, những người Việt tha hương tị nạn cộng sản cũng sẽ cùng gặp nhau trong các buổi biểu tình khắp nơi trên thế giới.
Các bạn Việt và Ngoại quốc hãy đến với chúng tôi tại:
Ngày Chủ Nhật 05/03/2017 từ 14 giờ đến 16 giờ
tại Công Trường TROCADÉRO – Paris 16 – Métro Trocadéro
XIN QUÝ BẠN THAM DỰ THẬT ĐÔNG! CẢM ƠN!
 Ban Tổ Chức:
Các Thành Viên trong Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do
Với sự hổ trợ của: Cộng Đồng người Việt Tự Do tại Pháp, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Paris, PT Thăng Tiến VN, ……
( Kính Xin mời các tổ chức tham dự cùng nhau ghi tên để Yểm trợ QN,.xin cám ơn.)