Saturday, January 19, 2013

ASIA EXCLUSIVE: Nhạc sĩ Trúc Hồ trả lời phỏng vấn đài BBC

" Xem Asia  71 để biết được nỗi lòng của những người Việt Nam ở hải ngoại lúc nào cũng ưu tư về quê hương mình "

**

 **    

     Youtube TrungTamAsia - Xin giới thiệu với các bạn cuộc phỏng vấn của Nhạc Sĩ Trúc Hồ do đài Radio của BBC thực hiện về Asia DVD 71, và hình ảnh do đài SBTN. 
Order: