Monday, January 14, 2013

Những cú tát để đời

 

Thật độc đáo ở một người nghệ sĩ
Đọc bản tin, tôi trân quí vô cùng
Kim Chi, người dám ngẩn mặt lên để nêu ra những cảm nhận chung
Nguyễn Tấn Dũng tên tội đồ, kẻ phá hoại làm bần cùng đất nước.

Bộ chính trị, trung ương đảng...loài đi ngược
Là những tên làm đất nước nghèo hèn
Là sâu
Là giòi
Là quà quạ
Là kênh kênh hút máu dân đen
Là đồ tể, hung hãn với dân nhưng hèn với giặc!


Là cướp của, hiếp lớp người trong tay không tất sắt
Là khóa mồm bịt mắt toàn dân
Là tham ô
Là lãng phí, gây nợ chuốc nần
Đi bằng đầu gối…dạ dạ vâng vâng hùa theo quân xâm lược
Là ngông nghênh
Là mê quyền uy chức tước
Là hôn quân, bán nước cầu vinh
Làm lãnh đạo cả nước mà để dân và cả thế giới đều khinh
Ai phản đối thì cho âm binh trấn áp
Biển đảo núi sông thì tự ý quì dâng cống nạp
Kinh tế, xã hội, độc lập, chủ quyền… thì bá láp ngu đần
Những tệ hại thì trút lên đầu dân vô tội
Bao che băng đảng, dở trò cha truyền con nối
Lừa mị nhân dân, gian dối lộng hành
Tiệc tùng tưng bừng…uống máu hôi tanh
Dân phản đối thì răng nanh nuốt chửng.

Ba mươi bảy năm…hận căm chịu đựng
Kim Chi thay người dân làm nhân chứng cho đời
Bộ chính trị, một đám dở hơi
Ý dân quyết là ý trời đã phán

Người nghệ sĩ cương trực giáng cái tát vào mặt Nguyễn Tấn Dũng và toàn đảng.