Sunday, February 3, 2013

Hãy thổi bùng lên đóm lửa đang lấp lánh trong bóng đêm

Tổ tiên đã dạy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Lời dạy này đã được các thế hệ nối tiếp nhau thực hiện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của tổ quốc ta qua hơn 4000 năm. Nhưng từ khi đảng csvn lên nắm chính quyền thì truyền thống tốt đẹp này ngày càng mai một.

Qua các giai đoạn dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta, đội ngũ trí thức bao giờ cũng là đầu tàu tập hợp mọi thành phần yêu nước chống giặc xâm lược và chống những áp bức, bất công trong xã hội. 

Trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược, truyền thống tốt đẹp đó của tổ tiên đã được nhiều thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ. Khi đảng csvn được thành lập tại nước ta, mặc dù thành phần trí thức là một trong những mục tiêu mà đảng csvn cần phải thanh toán, nhưng vì cần có lực lượng ủng hộ cho những ngày đầu thành lập đảng, nên đảng csvn đã lợi dụng lòng yêu nước, tập hợp những người trí thức đứng về phía mình và khi đã nắm được chính quyền trong tay, csvn bắt đầu thực hiện chính sách “ngu hóa” những người trí thức bằng nhiều biện pháp: trừ khử những người có tư tưởng chống đối, ru ngủ bằng những chức danh cho những người chưa có chính kiến phản đối lại nhà cầm quyền, bên cạnh đó csvn đã ồ ạt cho ra lò những tiến sĩ giấy (chính xác là những tiến sĩ búp bê bằng bong bóng) đễ nắm vị trí lãnh đạo. “Ăn thịt gà mắc quai”, nên chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi điều phi lý của hiến pháp (điều 4) đã tồn tại hơn 40 năm qua mà không có bất cứ lời phản đối nào từ những người được mệnh danh là đội ngũ trí thức của đất nước. 
 
 Điều đau lòng hơn nữa là: đất đai của tổ tiên để lại, đã bị csvn làm mất hơn 20000 km vuông nơi biên giới phía Bắc, một phần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm mà không hề có một lời phản khán nào từ đội ngũ trí thức đó.

Sự dấn thân và ý chí sắc đá của những nhà đấu tranh vì tự do, độc lập của tổ quốc Việt Nam như Duy Thức, Công Định, Điếu Cày, Phong Tần… đã thổi một làn gió mới vào cộng đồng xã hội Việt Nam, nhiều tiếng nói đòi tự do và bảo vệ chủ quyền của tổ quốc đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng và rồi con đom đóm nhỏ Phương Uyên đã nhấp nháy trong màn đêm tối tăm của các trường đại học hiện nay. Sự xuật hiện của con đom đóm này là một tia sáng đánh thức sự mê muội của những người được gọi là trí thức Việt Nam.

Nếu mỗi người chúng ta một lòng vì nước, vì dân thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Vừa qua hơn 500 nhân sĩ, trí thức đã vượt qua rào cản, ký tên kiến nghị bỏ điều 4 của hiến pháp, một số trí thức tên tuổi kêu gọi tham gia cuộc thi viết về hiến pháp. Những việc làm này tuy chưa mang lại kết quả gì to lớn nhưng đó là những đống than hồng góp phần thổi bùng ngọn lửa đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Hãy sống sao cho xứng đáng một kiếp người và hành động sao cho thế hệ mai sau, mỗi khi có dịp dạy dỗ con cháu đều trân trọng nhắc lại lời dạy của tổ tiên “QUỐC GIA HƯNG -VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH”
Sài Gòn, ngày 03-02-2013