Friday, May 3, 2013

30 Tháng Tư & Paris

Bích Xuân (baotreonline)
Để tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư người Việt Tị nạn tại Paris  cuộc biểu tình đòi Tự Do Dân Chủ cho đồng bào trong nước đã được tổ chức.


alt

Tối Thứ Sáu 19/4/2013, đã có một nhóm các vị lớn tuổi đã tình nguyện đi dán bích chương cổ động. Dù trời  mưa, toán tình nguyện này vẫn không nản.

Đến ngày 30 Tháng Tư, cuộc biểu tình tại công trường Trocadéro được sự điều động bởi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do (CĐNVQGTD) do bác sĩ Phan Khắc Tường làm Chủ tịch.

CĐNVQG tại Pháp, ngoài việc tổ chức biểu tình, Hội không có những chương trình sinh hoạt khác nên không hấp dẫn giới trẻ...


Phải thừa nhận, những cuộc biểu tình như thế này mỗi năm càng thưa người, vì những người nặng lòng nhất với quê hương mỗi ngày càng già yếu, mệt mỏi, đi lại phải nhờ con cháu, do đó là một trở ngại lớn.  


alt

Nhóm tình nguyện dán bích chương cổ động

alt

alt

alt

alt

Biểu tình tại công trường Trocadéro ngày 30 Tháng Tư

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

alt

alt

BX