Wednesday, May 22, 2013

CSVN - Sự đê tiện và dốt nát của đỉnh cao trí tuệ!

     CSVN đã đến thời mạt vận, khi không còn phân biệt được PHẢI và TRÁI của hai bàn tay, của chính họ. Khi tôi đọc đến "Trong lúc bắt người và tra khảo, phía CA cáo buộc Mẹ Nấm đã phạm tội 'phân phát tài liệu phản động'. Bằng chứng được cơ quan CA gọi là 'tài liệu phản động' thực ra chính là Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền" thì tôi đã nghĩ đến sự bẩn thỉu và ti tiện của chế độ CSXHCN VN, nó đang đi đến giai đoạn khánh tận như thế nào rồi!

Đây là một bằng chứng cho thấy sự ngu xuẩn và đê tiện của những kẻ nằm trong ngành CA của CSVN từ các cấp lãnh đạo cho đến những kẻ thi hành các chỉ thị để bắt bớ hai blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Binh Nhì- Nguyễn Tiến Nam khi họ cùng bạn bè phân phát "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" đến tận tay Đồng Bào Việt Nam.

Không cần phải nói dài dòng, Việt Nam là thành viên Liên Hợp Quốc, ASEAN, ASEM, APEC, WTO, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Phong trào không liên kết và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực khác thì không thể nói là các cán bộ cấp cao hay cấp thấp, các quan chức trung ương hay địa phương, dù là một tên CA quèn mà không biết đến "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền", đã được hầu hết các nước trên thế giới công nhận trong đó có Việt Nam thì không thể nào và không bao giờ có thể gọi đó là một "tài liệu phản động" khi mà CHXHCN VN vẫn đang là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Điều này lại càng chứng tỏ nhà cầm quyền đương đại CSVN là một tập hợp của những kẻ dốt nát nhất trong lịch sử xã hội loài người nhưng vẫn hay luôn tự hào là "đỉnh cao trí tuệ".

Điều đương nhiên là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council) không để CSVN tiếp tục thao túng, vi phạm Nhân Quyền một cách trắng trợn có chủ mưu khi mà sự phân phát và phổ biến "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" là một hành động tích cực, đáng được ca ngợi vì đó là bổn phận và quyền lợi của bất cứ mọi Công Dân Tự Do trên hành tinh này, đó là Quyền của Con Người đã được Luật Pháp Quốc Tế công nhận, nó không thể bị tùy tiện cướp đoạt và chà đạp, nó là quyền bất khả xâm của Con Người đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Ngày 10 Tháng 12 Năm 1948 và Việt Nam sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc ngày 20/9/1977 đã ký vào "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" năm 1982.

Tôi nghĩ các ông Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang chắc không đến nỗi ngu dốt, đầu óc bả đậu để tự tố cáo mình trước công luận và truyền thông quốc tế khi các ông là những kẻ trực tiếp hay gián tiếp ra chỉ thị cho cơ quan CA, ra lệnh cho các thuộc cấp thi hành những cuộc đàn áp "Dã Ngoại Nhân Quyền", bắt bớ, hành hung các blogger (chỉ vì họ phổ biến và phân phát đến người dân "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền") thật ti tiện, thật ngu xuẩn và thật phản động này.

"Đỉnh cao trí tuệ" đã hoàn toàn bị bế tắc và chế độ tà quyền CS sắp cáo chung khi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, hành động một cách ngu xuẩn và đê tiện để trước khi chui vào ống cống!