Friday, May 3, 2013

Quốc Hận 30/04 tại Hòa Lan

Quốc Hận 30/04

Viết bởi CDVNTNCS/Hoa Lan.
Một vài hình ảnh sinh hoạt trong ngày biểu tình 27-04-2013 trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Den Haag.Một nhân viên của tòa đại sứ Việt Cộng muốn khủng bố tinh thần bà con, bị cảnh sát Hòa Lan cảnh cáo:
Xem thêm ở đây.