Wednesday, May 1, 2013

“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc ".! !! !.Đã đưa Miền Nam vào nỗi đau khôn nguôi..

 .....Ngày Quốc hận 30 /04 1975