Tuesday, May 7, 2013

Vị mặn dân chủ

1. Dân chủ là vị mặn của đời, là quyền của con người tự do, tự tại trong cuộc sống xã hội dân chủ, bình an! Dân chủ là con đường lớn của xã hội nhân loại và cũng là con đường tất phải đến của nhân dân, của xã hội, đất nước Việt Nam!

Có áp bức, có đấu tranh! Có độc tài chuyên chế thống trị tất có người đấu tranh dân chủ, chống độc tài. Chế độ cs độc tài, toàn trị, chính nó đã tạo nên mãnh đất màu mở cho rừng cây dân chủ mọc lên. Sự hình thành những nhân tố, những phong trào, lực lượng dân chủ Việt Nam cũng không ngoại lệ, trong đó, tự diễn biến , tự chuyển hóa cũng là một tât yếu, tất nhiên, có vai trò không nhỏ của công nghệ thông tin-mạng truyền thông dân chủ xã hội của thời đại trong và ngoài nước, của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của thế giới …
Từ khi đảng cs nắm quyền lực nhà nước- cướp quyền dân, họ nhân danh ” nhà nước của dân, do dân, vì dân” nhưng thực chất chỉ có một bản chất -“cướp”là không thay đổi… Chính hệ thống chuyên chính của nó đã bắt cả xã hội vào trong một nhà tù. Họ là người quản tù, cả trong nhà tù lớn và nhà tù nhỏ. Tự do, dân chủ, nhân quyền không có đất sống. Đất là nước! Đất đã bị cướp thì nước có còn!?. Nông dân bị tước quyền của mình trên chính mãnh đất họ được sinh ra và của cha ông họ đã nhiều đời khai khẩn, dựng xây ; công nhân vẫn là người làm thuê và kẻ tự nhân danh họ thì lại làm chủ; tiếng nói và lợi quyền của họ đã qua tay của ông chủ-đảng cs. Họ có tổ chức công đoàn, danh nghĩa là của công nhân lao động nhưng do đảng cs quản lý chứ không phải là đại diện, bảo vệ… Thanh niên được tổ chức vào đoàn thanh niên cộng sản- cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của đảng cs…..để kế ngôi… Những đảng viên cs họ (dường như) tự hào mình là người cộng sản hơn là người Việt Nam; họ không có tổ quốc; tổ quốc của họ không phải Tổ quốc Việt Nam. Họ nhân danh “cách mạng” nhưng chính họ lại là phản cách mạng, chính họ đã trở thành “ phản động”, “thế lực thù địch” chống lại Tổ quốc, nhân dân, lực cản của văn minh, tiến bộ xã hội, nhân loại; …Họ nhân danh công lý , thực thi pháp luật nhưng chính họ bất chấp công lý, luật pháp; mọi bản án, mọi luận điệu mà họ vu cáo, chống những người yêu nước, hoạt động dân chủ chính nó đã nêu cái bản chất của chế độ và án họ tuyên chính là tuyên án chính họ…; chính họ đã bần cùng hóa đạo lý, lương tri; đã tự gieo trồng cái ác bằng những hành vi vô pháp, vô luân, vô đạo , phản nước, hại dân; sợ sự thật như loài Cú sợ ánh sáng…Đảng cs lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm đầu nhưng chỉ có tập trung, độc tài, không có dân chủ- chính nó giết nó; dù vẫn luôn rêu rao chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu, lý tưởng nhưng tự bản thân đảng cs tự biết đó chỉ là ảo vọng, quyền lực, quyền lợi, quyền thống trị của mới là mục đích. Đảng viên cs vào đảng cũng chẵng có lý tưởng gì, chỉ vì chức, vì quyền và lợi, nếu đảng cs không cắm quân, cắm chốt –cán bộ chủ chốt trong toàn bộ hệ thống, bộ máy không phải là đảng viên cs thì thử đảng CS còn lại được bao nhiêu đảng viên, đó là chưa nói, nếu thực thi luật pháp nghiêm minh thì toàn bộ các cán bộ, chức sắc đều vào tù…vì cái tội tham nhũng, chưa nói những tội khác….. chính những cái ác tham ấy càng tạo thêm cho cuộc sống xã hội ngày càng thêm nhiều vị mặn dân chủ!
Với thời đại thông tin, toàn cầu hóa đâu như cái thời “chấn động địa cầu” , “mưa sa trên màu cờ đỏ”, chế độ độc tài cs, toàn trị làm sao có thể lấy tay che cả bầu trời. Mạng internet cùng với những blog –truyền thông dân chủ xã hội (lề dân), ảo nhưng mà thật, bởi vậy mới có một lực lượng đen-đỏ hùng hậu đánh, bắt giam cầm những con người ấy! Sự lớn mạnh của nó, ta thấy-trong và ngoài (nước) đã có những chuyển đổi vai trò, hổ trợ cho nhau, đến nay, nguồn thông tin từ các blog-mạng xã hội ở trong nước là chủ yếu, vươn lên thông tin toàn cầu – là vũ khí của người đấu tranh dân chủ vạch mặt bọn giả nhân giả nghĩa, giả danh, giả dối, bất lương, chống loại Qụa, Diều hâu, Kênh kênh, Cú vọ… ; thông tin, kết nối những người Việt Nam hoạt động dân chủ, quan tâm đến vận mệnh đất nước, cuộc sống tự do, dân chủ, nhân quyền, dân sinh của nhân dân ở trong và ngoài nước thành các phong trào, lực lượng ngày càng lớn mạnh. Nhìn lớp người trẻ hiện nay, ta thấy, lực lượng tiếp nối ngày càng nhiều hơn, đông hơn, trẻ hơn, đầy bản lĩnh và tri thức…
    
    2. Trong chế độ đảng cs nắm quyền thống trị, với học thuyết đấu tranh giai cấp, Đảng cs càng đầu tranh giai cấp thì càng tự diễn biến(1). Kiến nghị 72(*)(và kèm theo Dự thảo Hiến pháp 2013) -là một biểu hiện tất yếu! Kiến nghị 72, theo tôi nghĩ, là Kiến nghị yêu đảng , là Kiến nghị xây dựng đảng cs tích cực nhất. Ông Nguyễn Trung, một trong những người khởi xướng Kiến nghi 72 đã viết , đó là “một kiến nghị khai phá lối ra” cho đảng cs.;“để thay đổi hệ thống chính trị “,“và thay đồi việc xây dựng Đảng cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.”; mà “Hệ thống chính trị đa đảng là một tất yếu trong hệ thống nhà nước pháp quyền dân chủ.” và “Những vấn đề về “điều 4”, về chế độ chính trị và về phân quyền trong hệ thống nhà nước, về quân đội trung thành với ai, về các quyền tự do dân chủ của nhân dân, về quyền con người, vấn đề đất đai… là những vấn đề nổi bật nhất…”(Nguyễn Trung -Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng Hiến pháp mới)(2) mà nội dung bản dự thảo Hiến pháp 2013( kèm theo bản kiến nghị 72 ) là lời giải. Sự tham gia hưởng ứng tiếp ký Kiến nghị 72 của đông đảo nhiều tầng lớp nhân dân, kể cả những người còn hoạt động trong bộ máy đảng, nhà nước cs là sự biểu thị sự đồng tình về một thể chế xã hội dân chủ, đa nguyên, tam quyền phân lập…… Đó là tiếng nói “tự diễn biến”,”vượt qua chính mình”; “vượt qua sợ hãi”; đã đến “ngưỡng”…- “Nói cho cùng, Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại. Nhưng nếu như thế giới này chưa từng có Marx thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.”- Ông Nguyễn Phước Tương(GS Tương Lai ), cựu cố vấn của hai đời thủ tướng Việt Nam; một trong những vị khởi xướng Kiến nghị 72 đã nói với New York Times. (3) ; kẻ có ”đánh chết cái nết cũng không chừa” thì sợ hãi cho rằng đó là sự “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức..” (4)…. Trong cái rủi lại có cái may, chủ trương “sửa đổi Hiến pháp 1992” của đảng cs nhằm tăng cường cái ác, cướp trọn vẹn quyền dân trong tay mình như là một nhân duyên, bởi vậy, mới có Kiến nghị 72; mới có tiếng nói của Nguyễn Đắc Kiên và LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO, nhóm SV luật với ‘Tuyên Ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn…’;ý thức chính trị và sự bất mãn trong các tầng lớp nhân dân ngày càng tăng lên, đòi hỏi về dân chủ ngày càng cao hơn và cần một sự thay đổi… Vượt qua sự áp bức và sợ hãi, toàn bộ cái bộ mặt thật-bản chất, tham, ác, gian- của đảng cs trong mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội, đất nước và những thâm cung bí sử của đảng và nhà nước cs dần được phơi bày ra…. Mọi người, kể cả những đảng viên cs, những người còn lương tri, còn ý thức mình là người Việt Nam, có lẽ, ai cũng có những suy nghĩ, không ai không nhìn thấy,…
        3.Dân chủ là sự tự ý thức của mỗi công dân về quyền dân chủ của mình đối với nhà nước, xã hội, đất nước; là cuộc đấu tranh vì quyền công dân, quyền con người trong cuộc sống xã hội hàng ngày; là hoạt động của những cá nhân, nhóm, tổ chức, lực lượng, phong trào vì một xã hội Việt Nam dân chủ, tất cả vì dân, vì nước, vì Việt Nam-Tổ quốc trên hết với tâm hồn yêu nước trong sáng, chấp nhận hy sinh, không vì cái tôi cá nhân, vị kỷ… Đã có biết bao người đâu tranh vì Dân chủ, nhân quyền đang ở trong nhà tù CS hoặc đang bị quản lý, giám sát tại gia. Đến với dân chủ, đấu tranh cho dân chủ không riêng những người ngoài đảng cs, những người đã ly khai mà còn có những thành phần khác ở trong đảng cs, dù còn khoác cái áo đảng viên nhưng ở những mức độ khác nhau, tâm hồn, tư tưởng họ đã ”tự diễn biến” ….Mỗi người đã có ý thức về dân chủ, đa nguyên, đấu tranh cho dân chủ; người đang ở tuyến đầu hay ở phía sau, quan điểm, nhận thức, phương pháp dù có khác nhau – bởi vậy mới đa nguyên- cùng có một tình yêu nước, yêu dân trong sáng, cùng “đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Tình thương và trí tuệ bằng cái tâm trong sáng, mỗi người, nhóm, phong trào, lực lượng đều là những nhân tố, đều có tiếng nói, đều có một vị trí, vai trò đối với nhân dân, cuộc sống xã hội, cả trong nước và thế giới mà Dân chủ, Pháp quyền là mục tiêu chung. Tất cả hợp lại như là những con sóng, lan tỏa nhanh mạnh theo bề rộng; cuồn cuộn, nối tiếp, chồng, gối lên nhau theo chiều sâu, hết lớp này đến lớp khác, cao hơn, mạnh hơn, “khai dân trí, chấn dân khí” không ngừng nghỉ…..Bản chất cuộc sống xã hội là đa nguyên; tất cả đều là nhân duyên; sự ý thức về nhân quyền, về quyền dân ngày càng lan truyền mạnh mẽ trong nhân dân tạo nên xã hội dân sự “ảo mà thật” rồi nhanh chóng sẽ tạo nên sự chuyển hóa…
4.Dân chủ-tất cả phải là quyền dân, tự mình gieo trồng, đấu tranh để gặt chứ không phải là của ai đó ban phát, xin cho. Hạnh phúc, bình an cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, con người- xã hội là trong hiện tại, từ hiện tại, phải bắt đầu từ hiện tại chứ không phải ở tận đẩu, tận đâu mà kẻ vẽ vời cũng chẵng biết đâu mà vẽ, trong khi đó, hiện tại thì xấu xa,cái ác thống trị, xã hội bất công, con người, kể cả kẻ cầm quyền, cũng luôn sống trong sợ hãi….thì làm sao gọi là tốt đẹp….!?
Cái Hiến pháp mà đảng CS đang đưa ra cho “toàn dân” góp ý cũng chỉ là cái Cương lĩnh thứ hai của đảng CS. Tính Đảng chủ của nó vẫn xuyên suốt toàn bộ nội dung, làm gì có Dân chủ! Đảng cs, dù chất cộng sản không còn nhưng bộ máy, hệ thống chuyên chính chống nhân dân, cướp quyền dân, không vì dân, hàng ngày đang hành dân, nhân dân đang khốn khổ với những con người và bộ máy ấy. Một bộ máy bất nghĩa, bất nhân, biến những con người muốn tốt cũng không thể trở thành tốt được. Một bộ máy đã như vậy tại sao không xóa bỏ nó!?. Đảng cs càng đấu tranh giai cấp, chống nhân dân, chống dân chủ thì càng tự diễn biến mà sự sụp đổ là tất yếu! Đảng cs cũng tự biết -cái vỏ quyền lực hiện cũng đã mục ruổng từ bên trong và cần phải ‘tự cứu lấy mình”! Để cứu lấy mình, ngoài con đường Dân chủ không có con đường nào khác. Nếu đảng cs muốn tự cứu lấy mình, thật sự quay đầu vì nước, vì dân, để làm Người, vì Tổ quốc trên hết (chứ không phải “còn đảng còn mình”); vì một xã hội dân chủ chứ không phải đảng chủ, vì một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” …thì “hãy vượt qua sợ hãi”, nói đi đôi với làm, hãy thể hiện bằng hành động thực tế:
-Hãy tôn trọng các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, dân sinh của nhân dân như các Hiến pháp từ trước đến nay đã Hiến định chứ chưa cần phải thay đổi, sửa Hiến pháp gì cả. Trước mắt, thực hiện ngay các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do cư trú, tự do đi lại…của nhân dân;
-Hãy giải quyết căn bản chế độ đa sở hữu về đất đai và giải quyết ngay vấn đề khiếu kiện đất đai của dân oan và nông dân hiện nay….;
-Hãy thả ngay các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người yêu nước đấu tranh vì chủ quyền của dân tộc, đất nước; Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam…
-Tự thừa nhận những sai lầm và có sửa chữa sai lầm chứ không phải chỉ nhận bằng lời nói suông…;
-Trong khi chờ đợi một Hiến pháp, Luật pháp thực sự dân chủ, là “của dân, do dân, vì dân”, hãy thực thi đúng các công ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền và các công ước khác mà Việt nam là thành viên đã cam kết và đã ký kết với thế giới;…
-Những người nhân danh thực thi pháp luật hãy nghiêm minh thực thi luật có luật pháp, chứ không phải hành động như kẻ côn đồ, vô pháp vô cương, và cần phải ý thức và học dần- luật pháp cần cho tất cả, bảo vệ cho tất cả, trong đó có cả chính mình, chính nó bảo vệ mình, nếu không, luật nhân quả sẽ báo ứng ngay với những kẻ ấy một ngày không xa….

***
Muôn suối, ngàn sông, dẫu có qua những thác ghềnh, những con đập bít ngăn nhưng rồi tất cả cũng chảy về biển. Biển chỉ có một vị mặn! Dân chủ là vị mặn của đời, là vị cuộc sống nhân loại! Đấu tranh dân chủ là vì con người, của mỗi người, và tất cả để vì đời có cuộc sống xã hội tốt đẹp hơn!
© Nguyễn Hoàng Quang
© Đàn Chim Việt
————–
(*) Kiến nghị ngày 19-01-2013 về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do 72 người ký trực tiếp nên thường được gọi tắt là Kiến nghị 72.
(1)Nguyễn Hoàng Quang – Đảng cs càng đấu tranh giai cấp thì càng tự diễn biến…
(2). Nguyễn Trung - Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng Hiến pháp mới 
(3) “Bất mãn chưa từng thấy?” BBC – thứ tư, 24 tháng 4, 2013 
(4) Trong Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”

No comments:

Post a Comment