Sunday, June 9, 2013

Hình ảnh Phương Uyên tại buổi điều trần Hạ viện Mỹ về nhân quyền VN 
   VOA - Hoa Kỳ khuyến cáo Việt Nam 'thụt lùi' về nhân quyền. Phó Trợ lý Ngọai trưởng Mỹ hứa thúc đẩy VN phóng thích Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Mỹ truy tố một người Việt Nam trong đường dây gian lận thẻ tín dụng quốc tế. Truyền hình Bắc Triều Tiên phát trực tiếp trên trang Facebook. Đài Loan muốn tham gia đối thoại về Biển Đông. Hoa Kỳ: Việt Nam 'thụt lùi' về nhân quyền.