Tuesday, July 23, 2013

ĐỌC BÁO VẸM: Huyền thoại tay không "quật ngã" trực thăng UH1 của MỸ