Wednesday, September 25, 2013

Món nợ cho vay cắt cổ của đảng cộng sản VN"

            Chúng ta vừa qua ngày 2 tháng 9 là thời điểm đã xẩy ra biến cố lớn trong lịch sử đất nước: Đấy là ngày 2 tháng 9 của năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh, chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập với lời mở đầu trích dẫn từ Hiến Pháp 1776 của Hoa Kỳ:
    “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có Quyền Được Sống, Quyền Tự Do và Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc". Đây là Quyền Tối Thượng mà các tổ chức công quyền, các chính phủ, những cá nhân, tập thể cá nhân lãnh đạo của bất cứ quốc gia nào trên thế giới hôm nay đồng phải có bổn phận tuân thủ và thi hành.
          Trở lại chuyện ngày 2 Tháng 9 năm 2013 vừa qua, cũng tại Hà Nội đã xẩy ra một cảnh tượng cảm khích: Hàng loạt người trẻ trên dưới 20 tuổi phần đông lại là thiếu nữ đồng xuống đường để phân phát, phổ biến một văn kiện: Quyền Làm Người cho Người Dân Việt. 
   Đấy là Nhân Quyền và Dân Quyền mà đúng 68 năm trước ông Hồ Chí Minh đã tuyên đọc và đề cao. 
    Sự kiện nghịch lý nầy đã bày ra một sự thật bi thảm và khắc nghiệt là:
           Dân Tộc Việt Nam -Toàn thể các sắc tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam chưa hề có Quyền Làm Người thực sự dẫu hàng triệu người đã trả giá máu trong suốt hai cuộc chiến kéo dài từ tháng 12 năm 1946 kết thúc vào ngày 30 tháng tư của 38 năm trước, 1975.
    Sự  kiện nghịch lý nầy hôm nay càng được phơi bày toàn diện sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến một tình trạng  kinh tế cùng kiệt với những món nợ xấu đang xiết cổ sự phát triển của quốc gia; cùng với biên giới, hải đảo, lãnh hải dần dần bị thu hẹp; những khu vực nhượng địa do chủ nhân người Hoa mở ra khắp nơi ở trong nước; người dân bị kết án với những án phạt nặng nề dù chỉ biểu hiện phản đối hiện tượng mất chủ quyền một cách ôn hòa, bất bạo động…
     Và cuối cùng toàn bộ hệ thống môi trường, sông ngòi, kênh lạch bị tàn phá với tốc độ đáng kinh sợ.
                Tất cả những nghịch lý vừa kể ra trên chỉ là những hệ quả tất yếu từ một sách lược chính trị hung hiễm: Âm mưu xích hóa toàn cầu của tổ chức cộng sản đệ tam quốc tế mà lực lượng cộng sản Việt Nam là mũi tiến công hữu hiệu nhất.
 Trong diễn văn vào đầu tháng 5 năm 1975, ông Lê Duẩn không che giấu tham vọng: 
   "Vinh quang này thuộc về Đảng Lao động Việt Nam quang vinh” Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy ra một điều là Người cộng sản Việt Nam không phải vì cơ may mà đoạt thắng, mà họ vay mượn từ Liên Xô, Trung Quốc... Sau đó, họ lại bắt dân tộc Việt Nam vay lại với một giá cắt cổ, như bọn cho vay nặng lãi…Dân tộc Việt Nam, để có được Tự do và Độc Lập, để thoát khỏi ách nô lệ từ thực dân Pháp,  để đi qua cuộc chiến ý thức hệ tàn khốc Bắc Nam …

Để rồi cuối cùng cả dân tộc bị cưỡng đặt dưới một ÁCH nô lệ khác càng kinh hoàng hơn. Đó là ÁCH nô lệ cộng sản chủ nghĩa…
           Đã qua hơn 38 năm từ 1975, nhân dân Việt Nam đã trả quá đủ từ vốn đến lời bằng máu xương và mạng sống của nhiều triệu sinh linh, hy sinh tự do và hạnh phúc của cả dân tộc. cho cái món nợ dành Độc Lập Thống Nhất Đất Nước mà Đảng Cộng Sản Việt Nam cho vay nặng lãi… 
     Đến nay cuộc cờ trên toàn thế giới đã đổi, và tập đoàn cầm quyền nơi Hà Nội không còn khả năng chọn lựa nào khác ngoài việc phải chấp nhận để dân tộc Việt được giải phóng thật sự... 

Nói một cách khác, thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không muốn làm nô lệ nữa, và đã đến lúc họ đòi đảng cộng sản phải trả lại Nhân Quyền và Dân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam.

SBTN