Thursday, December 5, 2013

Vài lời gởi Ông Lê Hiếu Đằng.

Cuối đời mới hối hận , mới sáng mắt !!! quá trễ rồi ông Lê Hiếu Đằng ơi.
   Các ông đã tiếp tay csVn phá vỡ một Chế Độ Tự Do Dân Chủ VNCH , cho dù không hoàn hảo nhưng vẫn hơn vạn lần  Chế Độ Cộng sản.Các ông đã " thả mồi băt bóng"  để đưa Đất Nước , Dân Tộc , và Thế hệ trẻ VN vào vực thẳm đen tối, Tổ Quốc mất dần vào tay Tầu Cộng.
    Ông bảo rằng csVN " lời nói không đi đôi với viêc làm", thì ra ông  đã bị csVn lừa trước 1975,ông đã không nhìn thấy" lời nói không đi đôi với viêc làm" của csVn .
  CsVn có tôn trọng và giữ đúng những gì họ đã đặt bút ký trong Hiệp Định Geneve 1954 , Hiệp Đinh Paris 1973 hay không??!!
. Tống Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu đã nói " Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm " có đúng không?.

và buồn thay , ông xin ra khỏi Đảng csVN chỉ vì :
   "ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân." nghĩa là ông vẩn chưa nhìn thấy mặt thật của  Hồ chí Minh và Chủ nghĩa vô nhân đạo mà Hồ đã đem vào Đất nước VN , ông có bao giờ suy nghĨ và so sánh cuộc sống của đồng bào VN giữa hai miền Nam Bắc dưới 2 chế độ không? 
Từ năm 1954 đến 1975 Miền Bắc dưới chế độ Cộng sản có được Sung túc , TỰ Do , Dân Chủ như  Miền Nam dưới chế độ VNCH không?
  Miền Nam có bị Đế Quốc Mỹ "Ngụy"cai trị tàn ác như cộng sản nhồi sọ không?
 VNCH vẫn giữ trọn văn Hoá và  phong tục tập quán của Quê hương, không có lễ Halloween , không có tuổi "Teen", không có Tin "hot ".v..v...thế thì Miền Nam sống dưới sự tàn ác của Mỹ "ngụy" chỗ nào?
Và một Gia tài Âm nhạc của VNCH để lại ngày hôm nay cũng đủ chứng tỏ cuộc sống Hạnh phúc và Ấm no của đồng bào dưới thời VNCH..
  Đảng csVN là con cắc kè đổi mầu, ngày xưa và ngày nay cŨng chỉ là một , thưa ông.

 Giờ nằm trên giường bệnh , ông mới thấm thía nỗi đau của Dân Tộc VN, chìm đắm trong Thiên Đàng cs gần 80 năm..thôi thì " có còn hơn không " .
chúc ông mau lành bệnh , tiếp tay cùng chúng tôi lật đổ Chế độ Độc đảng tà ác này , trước khi Tổ quốc VN thân yêu trở thành Tây Tạng thứ 2 của Trung Quốc.

 **  
Ông Lê Hiếu Đằng: Chủ nghĩa Xã hội chỉ là ảo tưởng 

 
Nguồn: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs 

sgpn