Saturday, January 18, 2014

ĐUỐC LỬA HOÀNG SA

Viết bởi Ngô Minh Hằng.
Bài thơ mọn này xin là một nén tâm hương tưởng nhớ 40 năm hải chiến Hoàng Sa và những Người Lính Anh Hùng của Hải Quân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ hải đảo và bi hùng đi vào lịch sử. Cầu xin hồn thiêng sông núi phù hộ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền đất nước của đồng bào quốc nội sớm thành công.

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Đem xã tắc dâng Tàu ô, quỉ đỏ
Rồi cướp của dân từng căn nhà nhỏ
Để thêm giàu và ngất ngưởng ngôi cao

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Không phục vụ cho quê hương dân tộc
Mà chỉ bịp lừa, gian tham, ác độc
Bóp cổ dân lành, xây đảng cờ sao

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Thấy nước mất, dân vùng lên giữ nước
Mà lại đớn hèn lạy quân xâm lược
Bắt tù dân, đánh, giết, hại bao người

Bốn mươi năm trận hải chiến ngoài khơi
Niềm kiêu hãnh của Miền Nam bất khuất
Chiến sử Hoàng Sa, máu loang biển đất
Biển xót xa ấp ủ những thân người

Bốn mươi năm trận hải chiến ngoài khơi
Hải Quân Vìệt Nam những giờ oanh liệt
Hùng sử ngày nào chưa xong đoạn kết
Thế hệ hôm nay tiếp nối, lên đường

Hải đảo - Tây Nguyên - Quan - Giốc - biên cương
Từng tấc đất đảng bán - dâng Tàu cộng
Ta phải lấy về dù bằng mạng sống
Bằng máu Lạc Hồng hay tuổi xuân ta

Như ngày xưa vì bảo vệ Hoàng Sa
Bảy mươi bốn anh hùng đền nợ nước
Cùng Ngụy Văn Thà, bao lòng đảm lược
Đã muôn đời sống mãi với non sông

Đảng phải biết rằng gương sáng Cha - Ông
Là ngọn lửa thắp lên lòng ái quốc
Tuổi trẻ rồi đây đổi thay vận nước
Đảng tàn hung tự diệt bởi hung tàn

Gần thế kỷ rồi tổ quốc Việt Nam
Trong tay đảng, đảng bào mòn vắt cạn
Lửa Hoàng Sa sẽ bừng muôn đuốc sáng
Cờ sẽ bay vàng rực khắp ba miền

Hỡi quật cường hồn sông núi linh thiêng
Xin phù trợ Hoàng Sa từng đuốc lửa