Saturday, March 8, 2014

Chiến dịch tháng tư đen 2014


Kính thưa quý bà con đồng hương,

Nhìn những chiếc thuyền mong manh như thế này mà bà con đã liều mình bỏ nước ra đi ,cũng vì không thể sống chung với CS, cũng vì hai chữ TỰ DO.

Ra đi là chấp nhận mười chết một sống , làm mồi cho cá , cho hải tặc. Ấy thế mà bây giờ bà con quên rồi sao?


  Bà con về VN , gởi tiền và yểm trợ cho VN, vô tình bà con tiếp sức cho tội ác của CSVN tiếp sức cho việc độc tài cai trị lâu dài của tà quyền CS. Vô tình bà con làm cho dân lành vô tôi càng ngày càng đói khổ thêm , cướp giựt càng nhiều hơn , phụ nữ VN bị bán ra ngoại quốc nhiều hơn - và mọi thứ càng tồi tệ hơn

Tháng tư đen là tháng đau thương nhất đó bà con , chúng tôi thiết tha kêu gọi bà con

KHÔNG ĐI, KHÔNG GỞI , KHÔNG YỂM TRỢ CHO VN TRONG THÁNG TƯ ĐEN 2014