Monday, March 31, 2014

Hình ảnh và video clip mới về CH Nguyễn Hữu Cầu1.- Video clip của tiết mục Việt Nam Tuần Qua, chương trình Truyền Thông của Dòng chúa Cứu Thế, phỏng vấn CH Nguyễn Hữu Cầu, làm chứng về niềm tin và quyền năng của Thiên Chúa, thời gian trong ngục tù của cộng sản..
 
Ông cũng hát một bài ca do ông sáng tác…

Rất cảm động!