Thursday, March 20, 2014

Hỡi Đồng Bào VIỆT NAM ơi !! Nguy cơ mất Tổ Quốc VN vào tay Tầu cộng sẽ đến nhanh hơn chúng ta nghĩ..

 

....Hãy cùng nhau vùng  lên thời gian không còn dài nữa,Nguy cơ mất nước đang đến gần hơn ,bây giớ không phải là lúc chúng ta ngồi mà chờ đợi ,hay  đặt vấn đề  , mà hãy đứng lên bắt tay nhau ,nắm tay nhau vùng lên.!! 
 Lãnh đạo csVN đã làm ngơ và bỏ ngỏ cho Dân Trung Cộng tràn vào cư ngụ trên nước Đất nước VN  như lãnh thổ riêng của họ ,Điển hình Bình Dương , Quảng trị ,Tây nguyên  và rất nhiều nơi khác trên Quê Hương VN đã biến thành Làng của người Trung Quôc.

   Bài học Ukraine , cho chúng ta thấy hành động ngang ngược của Nga chiếm lãnh thổ Crimea thuộc chủ quyền Ukraine , với lý do đa số dân Nga ở trên bán đảo Crimea muốn sát nhập vào Nga, 
Hành động này cảnh cáo cho  chúng ta , khi người  Tầu cộng tràn ngập trên Quê Hương VN , thì Trung quốc cũng sẽ hành động như  Nga (Puntin) để công khai VN là của Trung quốc, cộng thêm sự nhu nhược cúa đám lãnh đạo csVN và 3 triệu đám lâu la đảng viên tình nguyện làm tay sai , làm Nô lệ cho Tầu cộng nhưng chúng ta là con cháu LẠC HỒNG gần 90 triệu Dân , lẽ nào lại an phận , cúi đầu đi theo đám csVN tay sai của Tầu công, để mặc Đất Nước VN quê hương mà Cha Ông chúng ta đã bỏ Xương máu cả ngàn năm giữ gìn cho Chúng ta ,sẽ trở thành một TỈNH của Trung Cộng một ngày không xa

   Nhìn lại quá khứ để thấy hầu như tất cả các Chiến tranh xẩy ra trên Thế giới
 đều bắt đầu từ mộng "Bá Chủ" , Cường Quốc xâm chiếm nước nhược tiểu,nhưng tất cả những mưu đồ "Bá Chủ ' đều bị các vị Lãnh đạo các nước nhược tiếu cùng Nhân Dân của họ cương quyết chống lại để bảo toàn Quê hương của họ . 

 Nhìn lại Đất Nước VN ngày nay ,khốn nạn cho Dân tộc Việt là chính những kẻ cầm Quyền Quốc Gia,lại tình nguyện dâng bán Quê hương mình cho Ngoại Xâm, và ngăn chặn Nhân Dân VN chống ngoại Xâm để giữ Quê hương.. 
 ( lá cờ 5 sao nhỏ và 1 sao lớn mà csVN đã cố ý giả vờ in sai để vừa lòng Trung Cộng trong ngày chúng đón tiếp đàn anh Tầu cộng của chúng sang thăm VN. gần đây hình bản đồ "Lưỡi Bò " thật to treo trong văn phòng tên y tá Thủ Tướng DUNG.).

 như một lời kêu gọi thống thiết :

 Hãy Vùng lên Đồng bào ơi ...

"già trẻ gái trai giơ cao tay , Chống quân Xâm lược,
 chống kẻ nhu nhược bán nước VIỆT NAM " (VK)

Chúng ta sẽ mất  Quê Hương VN ..
  
Đừng Thắc mắc  , đừng sợ hãi  nữa..Đồng  bào ơi. .! .. !.

 ....Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy!