Monday, April 14, 2014

HÃY THỨC DẬY, HỠI VIỆT NAM...THỨC DẬY !!!


Viết bởi Ngô Minh Hằng. 1. (Thân mến gởi những người con của Mẹ Việt Nam - mọi lứa tuổi, mọi thành phần - những người có tâm cao, chí cả, không ngại ngần gian khó, sẵn sàng đứng lên đáp lời sông núi với tất cả lòng yêu nước chân thành.)

 2. Hãy thức dậy hỡi trai hùng gái đảm
  Dậy mà xem hoa nở trắng hoàn cầu
  Xem bạo chúa cùng ngai vàng vụn nát
  Khi toàn dân đoàn kết đứng cùng nhau

  Dậy mà xem cuộc hoa lài, cách mạng
  Ðã bắt đầu từ một mẹt hàng rong
  Từ những người dân tay không súng đạn
  Từ một quốc gia quyết chí, chung lòng

  Họ đã đứng lên phá tan xiềng ngục
  Ðập vỡ độc tài, hung ác, bất lương
  Lấy lại tự do, diệt trừ tàn độc
  Cho hoa lài rực rỡ sắc quê hương

  Cánh hoa ấy đã thơm lừng thế giới
  Hình ảnh quật cường, bất khuất vang xa
  Hỡi Việt Nam! sao còn chờ, còn đợi ...
  Thức dậy đi nào, dũng cảm xông pha !

  Hãy thức dậy!... Hỡi Việt Nam ...Thức dậy !!!
  Thức dậy mà đòi Quan - Giốc - Hoàng Sa ...
  Vận mệnh quê hương trong tay ta đấy
  Gióng trống Diên Hồng, nối bước ông cha

  Hãy thức dậy, đừng ươn hèn, khiếp nhược
  Ông cha ta muôn trước đã kiêu hùng
  Gọi nhau nhé, góp tay vào đại cuộc
  Ðứng lên nào ...ta phá nát cùm gông !!!

  Ðây là lúc, là giờ ta hành động
  Ðừng để qua đi cơ hội ngàn vàng
  Hãy thức dậy mà dệt tròn giấc mộng
  Hỡi những người con của Mẹ Việt Nam !!!

  Ngô Minh Hằng