Monday, September 8, 2014

Em muốn biết ngôi sao lạ từ đâu đến

  
Nước nhà đang trong tình trạng khẩn trương do đảng gây ra nông nỗi. Đồng bào cả nước muốn biết đủ thứ chuyện đảng làm, nhất là về nội dung Hội Nghị Thành Đô 1990. Bỗng dưng em muốn biết ngôi sao lạ từ đâu mà đến trên cờ “Tung Cuốc” đảng ta chưng trên Đài Truyền hình Nhà nước khi loan tin bác Cả Lú đi triều kiến phương Bắc, ngày 14/10/2011.


và trên những cờ láng giềng Bốn Táp đảng bắt em cầm tiếp đón chủ tịch Tàu Tập Cận Bình ngày 21/12/2011.


Em bảo ngôi sao lạ vì từ trước đến nay em cũng như mọi người VN đã quá quen lá cờ nước Anh Hai của Thầy Thích Bán Nước Chơn Quang/cháu ruột bác Hồ gồm một ngôi sao lớn với bốn ngôi sao nhỏ bu quanh. Nay bỗng dưng bu thêm một ngôi sao mới, vị chi là 5 sao nhỏ.

Sỡ dĩ em gọi “sao lạ” vì em quen mặt cờ Tàu CS từ thuở bé, như lọt lòng mẹ, mở mắt chào đời là thấy mặt ba ông Mao, Xít, Hồ trên bàn thờ, thay vì hình Trời Phật, tổ tiên ông bà. Thành thử nay có sao lạ xuất hiện là em biết ngay liền tù tì.

Có điều em thắc mắc là sao lạ này ở đâu mà đến; chắc chắn là không phải người Tàu vừa đổi cờ, vì sau đó em đã tạt qua tòa Đại Sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì vẫn thấy cờ của họ vũ như cẩn. Như vậy thì rõ ràng ngôi sao lạ này là do các bác các chú của đảng ta “triều cống”.

Nhưng đảng lấy đâu ra sao này mà “triều cống”? Em chợt có ý tưởng tìm hiểu ý nghĩa của năm ngôi sao trên cờ Tàu. Em đi hỏi Giáo sư Gu-Gồ thì được biết:

“Ý nghĩa của quốc kỳ Trung Quốc là:

Ngôi sao lớn tượng trưng cho Trung Quốc, bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho Đông di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch, (người TQ coi bốn phương là mọi);

“hay là:

“Năm ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc, ngôi sao lớn là Hán, 4 ngôi sao nhỏ là Hồi, Mông, Tạng, Mãn...”

Như em đây, một đứa dốt nát, mà còn biết được ý nghĩa của những ngôi sao trên cờ “Tung Cuốc” thì đương nhiên các bác các chú đảng còn thấm nhuần nó gấp bội. Như vậy theo em nghĩ, phải chăng ngôi sao nhỏ thứ năm mới bu quỳ quanh sao lớn Đại Hán mà em gọi là sao lạ cũng tượng trưng cho một dân tộc.

Dân tộc đó em nghe người lớn nói không ai khác là Việt Nam, dựa vào tiết lộ của một chi tiết trong bản hiệp ước Thành Đô 1990 do đảng ký thì trong vòng 30 năm tức năm 2020 VN sẽ thuộc về “Tung Cuốc”.

Ngôi sao lạ đó chính là ngôi sao do bác Cả Lú lột ra từ cờ đỏ của nước CHXHCNVN. Có phải vậy không các bác lão thành Kách mạng “phản biện trung thành”?