Thursday, September 25, 2014

TIN CỰC NÓNG TỪ HONG KONG

GẦN 10 VẠN SINH VIÊN, HỌC SINH HONG KONG ĐỒNG LOẠT BÃI KHÓA.

TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN (22/9/2014) ĐÃ CÓ HƠN 1,3 VẠN SINH VIÊN, HỌC SINH, NHÂN DÂN HONG KONG TRỰC TIẾP XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI ĐẢNG CS TRUNG QUỐC TƯỚC ĐOẠT QUYỀN BẦU CỬ, QUYỀN CƠ BẢN, QUYỀN ĐƯƠNG NHIÊN CỦA CÔNG DÂN, CỦA NHÂN DÂN HONG KONG.


CUỘC BIỂU TÌNH DỰ KIẾN DIỄN RA TRONG 1 TUẦN TỪ 22/9-28/9/2014.


Một cuộc bãi khóa, biểu tình lớn nhất chưa từng có trong lịch sử 30 năm qua của Hong Kong và ngay cả ở Trung Quốc.
Đây là minh chứng hùng hồn nhất của niềm khát khao DÂN CHỦ NHÂN DÂN HONG KONG.
Đây sẽ là SÓNG THẦN CÁCH MẠNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN HONG KONG MẠNH MẼ NHẤT, UY LỰC NHẤT.
Đây sẽ là một đóng góp to lớn nhất của nhân dân Hong Kong trong cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN THẾ GIỚI.
Đây sẽ là một QUẢ BOM HẠT NHÂN DÂN CHỦ với sức công phá lớn nhất đánh trực diện vào thành trì, vạn lý trường thành, vạn lý ngục tù của ĐẢNG CS TRUNG QUỐC.
NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐANG CHỜ XEM ĐẢNG CS TRUNG QUỐC SẼ CÓ HÀNH ĐỘNG GÌ ĐỐI VỚI NHÂN DÂN HONG KONG.
NHIỆT LIỆT HOAN HÔ NHÂN DÂN HONG KONG!!!
CLIP 1: https://www.youtube.com/watch?v=WFALSj8pXT0&list=UUu_YquoQYKR3GpP82TO-zRw
CLIP 2: https://www.youtube.com/watch?v=uCL4H2WJe4o&list=UUt5zpwa264A0B-gaYtv1IpA

Đường dẫn chuyên mục về DÂN CHỦ HONG KONG: http://www.epochtimes.com/gb/nf6024.htm#4254504
P/s: Vận Mệnh rất khát khao được giơ cao tay như sinh viên, học sinh Hong Kong nên đọc nhầm chữ “VẠN” thành “TRIỆU”. Một phút được bay lên mây nên mắt bị mờ, rất mong mọi người thông cảm.

Vận Mệnh(facebook)