Sunday, September 14, 2014

Về khẩu hiệu phi nhân, phạm tội ác chống nhân loại của cuộc Cải Cách Ruộng Đất: “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Các nhà tuyên huấn của đảng cộng sản Việt Nam mở cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất này hòng tiếp tục lừa bịp nhân dân bằng cách toan minh oan cho cải cách ruộng đất là tuy có sai lầm nhưng đầy nhân văn và chính nghĩa. Nhưng thưa các ông, khẩu hiệu rất ác ôn của cuộc cải cách ruộng đất viết đầy trên các bức tường làng tôi năm 1956-1957: TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ đã tố cáo cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu của các ông đã phạm tội ác chống nhân loại.
  Loài người sở dĩ thành người như hôm nay là do tích lũy được tri thức, là do có giai tầng trí thức (kẻ có học) hướng dẫn. Tiêu diệt trí thức, căm thù trí thức, giết hết người giàu có là hành vi dã man nhất, mọi rợ nhất của những kẻ mang mặt người dạ thú nhằm xóa sổ loài người.

Người ta đã nhầm khi nói Tần Thủy Hoàng nhà Tần thống nhất Trung Hoa là kẻ diệt trí thức đốt sách chôn học trò. Không, việc đốt sách chôn học trò của Tần Thủy Hoàng nằm trong âm mưu thống nhất văn hóa Trung Hoa. Sau khi thống nhất lục quốc, Tần Thủy hoàng quy định toàn cõi Trung Hoa phải lấy văn hóa Tần làm gốc, lấy văn tự Tần, lối sống lối ăn mặc, các chuẩn mực cân đong đo đếm tính toán của nhà Tần làm tiêu chuẩn. Nhưng giới trí thức lục quốc không nghe, vẫn dùng văn tự nước mình và các chuẩn mực văn hóa nước mình mà quyết không thống nhất với văn hóa Tần, nên mới bị chôn sống cùng các sách vở riêng rẽ của nước cũ đã bị sát nhập vào Tần. Chỉ có Mao Trạch Đông mới đi theo tinh thần diệt trí thức của chủ nghĩa duy ác Mác-Lê.

Lịch sử Trung Hoa đã có một tên phạm tội ác chống nhân loại đã giết trí thức, sát hại gần một trăm triệu người Trung Hoa là ác bá Mao Trạch Đông. Lúc đầu người ta tưởng câu “danh ngôn”: “TRÍ THỨC CHỈ LÀ CỤC PHÂN” là của Mao Trạch Đông. Sau này ta mới biết câu “BỌN TRÍ THỨ KHÔNG BẰNG CỤC CỨT”là của Lê Nin viết trong bức thư gửi nhà văn Mác Xim Gooc Ki., mà tên phạm tội ác chống nhân loại Mao Trạch Đông chỉ nhắc lại lời dạy của thầy mình mà thôi.

Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập năm 1930 với khẩu hiệu TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ đã lấy mục đích xuyên suốt của đảng này sinh ra nhằm để diệt kẻ có học, để vô học hóa xã hội, để giết hết người giàu và người biết làm giàu.

Than ôi, nhân loại trưởng thành được là do hai thành phần: thành phần có học và thành phần biết cách làm giàu. Thế mà người cộng sản quyết tâm tiêu diệt hết trí thức và người giàu thì khác nào mục đích của họ là tiêu diệt chính loài người?

Đảng cộng sản ở Việt Nam từ năm 1930 đến nay chưa một lần thẳng thắn tuyên bố khẩu hiệu TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỂ của họ là một sai lầm khủng khiếp; do đó tính chất chống nhân loại của khẩu hiệu ác ôn này mãi vẫn còn là mục tiêu của họ vậy! Với tinh thần diệt hết trí thức, diệt cho bằng hết người giàu thì làm sao chế độ cộng sản có một nền giáo dục đúng nghĩa được, càng không bao giờ có một xã hội như khẩu hiệu cứu tinh của họ mới đây rằng: xây dựng xã hội DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH cho được?

Sài Gòn trưa ngày 12-9-2014


Trần Mạnh Hảo (Danlambao)