Saturday, September 13, 2014

Việt Nam hết người rồi chăng!?

Sáng nay trước khi đi làm vào đọc tin của BBC, tình cờ đọc được một bản tin, xin được tóm tắt như sau: Một đại biểu HĐND T.P HCM bị bắt. Ông này người Hoa gốc Phúc Kiến.
Theo báo chí đưa tin, một đại biểu Hội đồng Nhân dân, tức cơ quan lập pháp, của thành phố Hồ Chí Minh đã bị Hội đồng Nhân dân thành phố đình chỉ nhiệm vụ ngày 27/8 và đã bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’. Thông tin này do bà Trương Thị Ánh, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, thông báo với báo chí trước khi khai mạc một phiên họp bất thường của Hội đồng vào sáng thứ Năm ngày 11/9. 

Đại biểu bị bắt là ông Trương Vĩ Kiến, người Hoa gốc Phúc Kiến ở Chợ Lớn, tổng giám đốc Công ty Tân Cường Thành chuyên sản xuất dây cáp điện.

Theo thông tin trên trang chủ của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, ông Kiến, năm nay 49 tuổi, cũng đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng quản trị một trường dân lập ở Quận 6 và phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ thành phố.

Ông là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố trong hai khóa 7 và khóa 8, tức là từ năm 2006 cho đến khi bị bắt.

Ông Kiến từng được danh hiệu ‘Doanh nhân Việt tiêu biểu’ năm 2006 và được nhiều bằng khen của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo những thông tin do bà Trương Thị Ánh, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố, thông báo với báo chí thì ông Trương Vi Kiến người Hoa (Tàu) gốc Phúc Kiến, không phải là người Việt gốc Hoa (Tàu) có nghĩa là ông ta không phải là CÔNG DÂN CỦA NƯỚC CHXHCNVN thì vì lý do gì ông ta có thể trở thành một đại biểu của HĐND là cơ quan lập pháp, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) trong hai khóa 7 và 8 tức từ năm 2006 cho đến khi bị bắt. 

Sự việc này đã hoàn toàn vi phạm Hiến Pháp, luật bầu cử HĐNN ngày 21/06/1994 của nước CHXHCNVN và luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 2003. Bởi vì:

1- Điều 2 - Luật bầu cử HĐNN ngày 21/06/1994, quy định rằng:

- Công dân nước CHXHCNVN không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ nghề nghiệp đủ 18 tuổi trở lên đều được quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Hội Đồng Nhân Dân.

2- Điều 1- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003 của Quốc Hội Việt Nam quy định rằng:

- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

- Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

- Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực -Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Từ sự kiện nhỏ nêu trên - Người Hoa (Tàu) gốc Phúc Kiến (một tỉnh ở của Tàu) làm đại biểu nhân dân cho thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Việt Nam) - Cho chúng ta những suy nghĩ gì?

1- Đối với đảng cộng sản Việt Nam và đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thì hiến pháp và luật pháp, ít nhất là những điều khoản liên quan đến bầu cử và luật bầu cử, do họ đặt ra chỉ là một xấp giấy lộn!

2- Giá trị của "người Tàu" và "tiền bạc" đối với người cộng sản Việt Nam còn cao hơn cả luật pháp!

3- Có thể nào một người Hoa (Tàu) gốc Phúc Kiến là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, và quyền làm chủ của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Việt Nam)!

4- 6 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) trong đó có Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố HCM, Đoàn Thanh Niên cộng sản thành phố HCM, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh... đã cạn kiệt nhân tài, hết người yêu dân, yêu nước nên mới để một người Hoa (Tàu) gốc Phúc Kiến lên làm đại biểu cho mình!

5- Và trên cả nước, từ BCT/TW đảng cộng sản cho đến các tỉnh, thành, thị xã, quận, huyện đã có bao nhiêu người Hoa gốc Tàu nằm trong cơ quan quyền lực trong bộ máy đảng, quốc hội và nhà nước cộng sản Việt Nam để lãnh đạo nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng Việt Nam thành một quận, huyện của Tàu!

6- Việt Nam hết người rồi chăng!