Saturday, December 6, 2014

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon


Cám ơn cha Nguyễn văn Toản đã không sợ hải , dám công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền CS VN, Chúa sẽ phù hộ, che chở cho cha – Cha Toản chỉ nói sự thật cho 500 người nghe, còn chúng ta, dù bất cứ tôn giáo nào ,, yêu chuộng sự thật cũng sẽ tiếp tay với cha phổ biến ( Share) rông rãi cho mọi người khắp trên quả địa cầu cùng nghe sự thật