Wednesday, February 25, 2015

Phòng tiếp khách của tổng thống Obama và ngai vàng cựu TBT Nông Đức Mạnh ...

Nội thất gian phòng tiếp khách của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (Nhà Trắng) so với tinh dinh của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.

Nội thất gian phòng tiếp khách của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (Nhà Trắng) so với tinh dinh của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. 

Nơi tiếp khách của đương kim tổng thống Hoa Kỳ - những kẻ bị cho là đế quốc bóc lột...

...Và gian phòng đơn sơ của cựu tổng bí thư CSVN - những vị tự nhận là đày tớ nhân dân
Nguyễn Mộng Khôi chuyển