Wednesday, May 27, 2015

DẬY ĐI CON


(Viết tặng Tuổi Trẻ VN)

Trong đêm tối lời Mẹ Việt hối thúc
Dậy đi con! Sao cứ mãi nằm lỳ
Sống như loài giun dế chịu khinh khi
Sống thế đó – sống chi cho chật đất !
    *
     Dậy đi con! Nòi giống Việt bất khuất
    Không thể ươn hèn nhìn lũ Cộng nô
    Cắt xén giang san dâng bán cõi bờ
   Quỳ lạy Quan thày xin vai Thái thú !
*
Dậy đi con! Hãy mau tay trừ khử
Bọn “chóp bu” đầu não đảng tặc Hồ
Nguồn phát sinh tai họa tiếp đổ xô
Dập vùi dân tộc dưới cờ đỏ máu !
       *
        Dậy đi con! Nấu sôi lòng tranh đấu
      Gọi đồng bào đánh trống kẻng rền vang
    Toàn dân nổi dậy khí thế sóng tràn
    Diệt cho sạch lũ phỉ quyền gian ác !
*
Trận chiến này mang phẫn căm ngào ngạt
Đã chất chồng dồn nén suốt bao năm
Phải ra tay quét hết Tàu xâm lăng
Bình định xã hội – cân bằng công lý !
*
    Dậy đi con! Dậy đi làm Chiến sĩ
   Rửa mối thù nhà, trả nợ non sông
   Dù thây phơi trung dũng quyết một lòng
    Xoay vần cuộc thế sang trang Việt Sử !!!

Hoàng Trọng Thanh