Tuesday, May 19, 2015

Hồ Chí Minh, Lê Duẩn: Hai con quỷ trong lịch sử nhân loại?


History's greatest monsters
Dictators responsible for massive crimes against humanity (over 20 million dead)
Name Country Time in Power Regime type Notable Events After...
Joseph Stalin USSR 1924-1953 Communist Revolutionary regime died in office
Adolph Hitler Germany 1933-1945 Fascist World War II, Jewish Holocaust committed suicide
Mao Tse-Tung China 1945-1976 Communist Revolutionary regime died in office

Dictators responsible for horrible atrocities (at least 1 million dead)
Name Country Time in Power Notable Events Regime type After...
King Leopold II Belgium 1865-1909 Colonization of the Congo Monarch died in office
Kaiser Wilhelm II Germany 1888-1918 World War I Monarch fled, died in exile
Czar Nicholas II Russia 1894-1917 World War I Monarch overthrown, killed
Enver Pasha, member of triumvirate dictatorship Turkey 1913-1918 Armenian genocide Military fled, died in rebellion
Vladimir Lenin USSR 1917-1924 Russian Civil War Communist died in office
Emperor Hirohito Japan 1926-1989 World War II Monarch died in office
Prime Minister Hirota Koki 1936-1937 Military resigned, tried, executed
Prime Minister Tojo Hideki 1941-1944 Military resigned, tried, executed
President Chiang Kai-shek China / Taiwan 1928-1949 Chinese Civil War Military died in office
President Ho Chi Minh North Vietnam 1945-1969 Vietnam War Communist died in office
President Kim Il Sung North Korea 1948-1994 Korean War Communist died in office
President Yahya Khan Pakistan 1969-1971 Indo-Pakistan War Military resigned, died
President Saddam Hussein Iraq 1969-2003 Iran-Iraq War, Kurdish genocide one party state overthrown, tried, executed
Prime Minister Pol Pot Cambodia 1975-1979 Cambodian genocide Communist overthrown, arrested, died awaiting trial
President Kim Jong Il North Korea 1994- chronic famines Communist still in power

Generally bad dictators (over 10,000 killed)
President Kemal Ataturk Turkey 1920-1938 one party state died in office
Prime Minister Benito Mussolini Italy 1922-1943 Fascist overthrown, killed
Prime Minister Antonio de Salazar Portugal 1932-1968 Fascist resigned, died
Francisco Franco Spain 1939-1975 Fascist died in office
Prime Minister Ion Antonescu Romania 1940-1944 Fascist overthrown, tried, executed
Ante Pavelic Croatia 1941-1945 Fascist overthrown, died in exile
Gheorghe Gheorghiu Romania 1945-1965 Communist died in office
President Tito Yugoslavia 1945-1980 Communist died in office
President Yakubu Gowon Nigeria 1966-1976 Military overthrown, still living
President Suharto Indonesia 1967-1997 Military resigned, still living
President Idi Amin Uganda 1971-1980 Military overthrown, died in exile
President Mengistu Haile Ethiopia 1974-1991 Communist fled, lives in exile
President Le Duan Vietnam 1976-1986 Communist died in office
President Babrak Karmal Afghanistan 1979-1987 Communist resigned, died in exile
President Slobodan Milosevic Yugoslavia 1997-2000 Fascist resigned, arrested, died awaiting trial
President Omar al-Bashir Sudan 1989- Military Still in office


 http://www.jjmccullough.com/monsters.htm

   Để tránh tranh cãi không cần thiết, xin thưa ngay rằng, từ “con quỷ” không phải do chúng tôi tự ý sử dụng và việc tìm ra 2 “con quỷ” này cũng đến một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
Bênh vực

Một bạn đọc với nick Hiếu Nhân -có lẽ thuộc loại “mù” tiếng Anh- đã chuyển đến diễn đàn một link dẫn nhằm mục đích bênh vực cho thần tượng Hồ Chí Minh của mình. Ý kiến mà Hiếu Nhân post dưới bài viết “Ông Ngô Đình Diệm- Chí sĩ và tổng thống” như sau:
“Ai muốn nói gì thì nói, nhưng rõ ràng ông Ngô Đình Diệm không nổi tiếng bằng chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ông Lê Duẩn. Hai người này đã được thế giới quan tâm và đưa vào danh sách vĩ nhân: History’s greatest monsters.
Xin tạm dịch là: Những vĩ nhân thế giới”.
Hiếu Nhân đã “tạm dịch” từ “monsters” thành vĩ nhân!
Theo dõi những trao đổi khác của Hiếu Nhân có thể nhận thấy rằng, quả thực bạn đọc này muốn bênh vực, chứ không phải định ‘chơi xỏ’ thần tượng của mình.
Ở một ý kiến trước đó Hiếu Nhân viết: “Đúng rồi, UNESCO đã đưa tên tuổi cụ Hồ vào danh sách các vĩ nhân (greatest monsters) thế giới nhân dịp 100 năm sinh nhật của cụ.
Ông Lão Ngoan Đồng nói thì phải có bằng chứng, ông hãy trưng ra chứng cớ cụ Hồ là một thảm hoạ cho dân Việt Nam? Đừng ganh tị và vu oan cho một vĩ nhân như cụ Hồ”.
Ba loại quỷ
Trang mạng kể trên đã chia các nhân vật lịch sử thế giới ra làm 3 loại quái vật tùy theo mức độ tội ác mà họ gây ra cho nhân loại.
- Chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 20 triệu người: Stalin, Hitler và Mao.
- Chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất một triệu người: Danh sách này có 15 người, trong đó có Hồ Chí Minh, Polpot, Lenin, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Saddam Hussein…
-  Chịu trách nhiệm về cái chết của trên 10.000 người: Có 16 nhân vật, trong số đó có cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam- Lê Duẩn.
Nếu phân theo hình thức phạm tội ác thì có 4 loại: Phát xít, cộng sản, chế độ quân phiệt và chế độ quân chủ. Chủ nghĩa cộng sản góp mặt 12 người.
Các nước “vinh hạnh” có 2 người là Nga (Stalin, Lenin), Việt Nam (Hồ Chí Minh, Lê Duẩn), Bắc Triều Tiên (cha con ông Kim). Số còn lại rơi vào Campuchia, Romania, Nam Tư (cũ), Trung Quốc, Ethiopia và Afghanistan.
Bình chọn
Bình chọn là một hoạt động khá phổ biến của một số trang mạng nước ngoài. Mỗi trang, tùy theo tiêu chí hay quan điểm mà có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau.
Trang filibustercartoons.com không cho biết ai hay những ai đã đưa ra sự bình chọn này. Song trang web đã nhiều lần đăng các bình chọn khác như 10 người Canada vĩ đại nhất hay 100 người Mỹ xuất sắc nhất trong đó có những nhân vật như Reagan, Cliton, Luther King, George Washington…
Filibustercartoons không phải là một trang mạng thật tăm tiếng nhưng có số lượng truy cập ở mức kha khá. Nó xếp thứ hạng khoảng 204.000 trong số hàng triệu trang mạng trên toàn thế giới. Độc giả truy cập Filibustercartoons chủ yếu đến từ Mỹ, Ấn Độ, Canada và Anh.
© Đàn Chim Việt