Monday, July 13, 2015

Tôi muốn biết

Tôi muốn biết vì sao đất nước thụt lùi  
 Tôi muốn biết vì sao hàng ngàn người thiếu ăn.
Tôi muốn biết vì sao túi quan đầy căng,
Tôi muốn biết vì sao dân oan ngập đầy đường.

Tôi muốn biết vì sao trẻ không được đến trường,
Tôi muốn biết vì sao nạn phá thai vẫn bị coi thường như không.
Tôi muốn biết vì sao bộ quốc phòng,
Điều học sinh đi làm nghĩa vụ quân nhân.

Tôi muốn biết vì sao nông dân,
Mất đất sản xuất muôn phần trắng tay.
Tôi muốn biết vì sao con đường đi hằng ngày,
Nay làm mai sửa dăm ngày vẫn hư.

Tôi muốn biết vì sao hòa bình rồi,
Dân ta vẫn khổ như hồi chiến tranh.
Tôi muốn biết vì sao giá lương thực tăng,
Tiền lương lại giảm dân ăn đường nào.

Tôi muốn biết vì sao viện phí cao,
Bệnh tình không giảm chút nào mới hay.
Tôi muốn biết vì sao người không có tài,
Vẫn được trọng dụng hằng ngày ở cơ quan.

Tôi muốn biết vì sao trời đã hàn,
Vẫn đông người chết rét, vẫn phải kéo trâu ra đồng.
Tôi muốn biết vì sao những cây cầu,
Không được xây dựng, trẻ đu dây đến trường.

Tôi muốn biết vì sao họ hùng cường,
Còn dân tôi… Ôi hỡi lầm than tháng ngày.
Tôi muốn biết vì sao Trung Quốc qua đây,
Đảng im tiếng bắt tay cầu hòa.


Tôi muốn biết vì sao dân ta,
Vừa lên tiếng nói lại bị tù không tha.
Tôi muốn biết kinh tế nước nhà,
Vì sao suy thoái trên đà vỡ tan.

Tôi muốn biết tham nhũng ngập tràn,
Vì sao không dẹp để hiên ngang lộng quyền.
Tôi muốn biết vì sao cửa quyền,
Dân oan mất đất không nhà trắng tay.

Tôi muốn biết vì sao sinh viên học ngày ngày,
Ra trường thất nghiệp vì không tiền không ông cha.
Tôi cũng muốn biết vì sao toàn hàng giả,
Bao nhiêu cửa khẩu kiểm tra đâu rồi?.

Tôi muốn biết Việt Nam có đổi thay không?
Hay một mực giữ những ông độc tài.
Đất nước có trọn ngày mai?
Đất nước có được tương lai sáng ngời?
Đất nước có được đẹp tươi?


Jimmy Nguyễn