Monday, October 26, 2015

HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI

Cộng đảng Việt Nam từ đời Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... đều là những tên chẳng yêu nước thương nòi gì cả, bọn chúng chỉ lợi dụng tài nguyên thanh niên Việt Nam, sức lao động cần cù của nông dân, lòng yêu nước nhiệt thành của thanh niên, nhất là ý chí chống ngoại xâm củ dân tộc Việt Nam để mưu cầu hạnh phúc riêng cho đảng viên của chúng, để đám đảng viên này làm tay chân phục vụ chúng, và phục vụ quan thầy của chúng là Trung Cộng và Liên Sô.
     Trong quá trình tội lỗi này, Việt Cộng đã nướng mười mấy triệu dân Việt Nam trong lửa đạn. Đau đớn nhứt là một giai cấp địa chủ là thành phần cung ứng cho chúng biết bao nhiêu tài vật, lương thực, nhân tài khả năng con cháu của họ, thế mà khi chúng giành được miền Bắc thành phần này lại bị chúng giết một cách dã man, tàn bạo, cướp vợ, đuổi con ra đường cắm không ai được chứa chấp để chúng chết vì đói lạnh.
Để bảo toàn sự lừa phỉnh độc ác của chúng, Hồ Chí Minh con cáo già lẻo mép đã dùng ngoa ngôn xảo ngữ lừa gạt từ lớp già tới lớp trẻ, cho đến con nít cũng bị bịp, thiếu niên vừa dậy thì cũng bị hảm hiếp với mỹ từ "đem hạt giống của Bác về miền Nam"! Cú lừa lớn nhất của Hồ Chí Minh là tạo ra 2 cuộc chiến không cần thiết để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản.
Khi muốn rước Tây lên Hà Nội, một là mượn tay Pháp tiêu diệt Quốc Dân Đảng, hai là mượn cớ "đánh Pháp giành độc lập" để "hoàn thành sứ mạng của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản giao phó". Những ai "kháng chiến cho độc lập nước nhà" đã tá hỏa tam tinh khi nghe tin "Cụ Hồ" (lúc đó Hồ Chí Minh chưa dám bảo toàn dân gọi là Bác) rước Tây lên Hà Nội khác nào rước voi về dày mả tố, cụ Hồ chữa cháy bằng câu nói ai nghe cũng muốn ói: "Ta thà ăn cứt thằng Tây chứ không làm bạn với thằng Tàu". Trước đó, Hồ Chí Minh đã hô hào "dâng vàng để cứu nước" Thực tế là để Hồ Chí Minh hối lộ cho tướng Tàu phụ trách giải giới Nhựt Bản.
Hồ Chí Minh tuyên bố "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Bắt dân đúc thành bia, viết thành biểu ngữ, trở thành câu nói của siêu nhân buộc học sinh bình giải khen ngợi. Ai có ngờ đâu Hồ Chí Minh đã toa rập với Phạm Văn Đồng dâng biển cho Trung Cộng để nhận vũ khí quân trang, quân dụng xâm lăng miền Nam.
Thật không ai ngờ, giữa lúc Liên Sô và Đông Âu sụp đổ với cuộc cách mạng không đổ máu, Việt Cộng như chó mất chủ, sợ dân lật đổ, chúng tức tốc qua Trung Cộng xin hàng phục, dâng đứt đất nước cho Trung Cộng. Từ đó, Trung Cộng từng bước một chiếm cứ Việt Nam. Bài thơ sau đây của một người đang ở Hoa Kỳ nhưng cũng như tất cả người Việt trong và ngoài nước đều đau xót cho Việt Nam, nguyền rủa bọn mại quốc cầu vinh để rồi kết luận: chỉ còn cách lật đổ chứng mới cứu được sơn hà xã tắc:
MÃI QUỐC CẦU VINH

Cộng nô lừa đảo nhân dân ta
Chiêu dụ toàn dân đánh Pháp mà
Hô hào đấu tranh giành Độc Lập
Nào ngờ đầy tớ Tàu cùng Nga
Thành Đô dâng nước cho Trung Cộng*
Hà Nội giết dân trẻ lẫn già
Rõ mặt phản dân cùng hại nước
Toàn dân lật đổ cứu sơn hà.


Lão ông Vũ Đình Hậu

*Thành Đô, nơi Việt Cộng gặp Trung Cộng để xin phục tùng, nguyện dâng VC cho Tàu.
    Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các nước nhược tiểu bị đô hộ đều được trả độc lập. Các nước chung quanh ta không tốn một viên đạn, một giọt máu nào cũng được độc lập. Riêng Việt Nam, vì đảng Cộng Sản muốn bành trướng chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã lừa dối dân chúng: đánh Pháp giành độc lập gây ra cuộc chiến 1945-1954, rồi chia cắt đất nước, tốn biết bao xương máu, cuối cùng, khi thắng trận Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh đã tự lột mặt nạ: nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản tôi (HCM) đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là:
Cộng nô lừa gạt nhân dân ta
Chiêu dụ toàn dân đánh Pháp mà!
   Đệ Tam Quốc Tế với những khẩu hiệu đại đồng, người không bóc lột người, công nông lam chủ... Nhưng sau Đệ Nhị Thế Chiến, Liên Sô đã sáp nhập vào nước này một số nước nhỏ mà chỉ được trở về như cũ khi Liên Sô sụp đổ. Tàu Cộng nắm đầu Hồ Chí Minh coi như một chư hầu. Nói cách khác, hai cuộc chiến 1945-1954 và 1960-1975 đều là đánh cho Nga, cho Tàu như Lê Duẫn đã công khai tuyên bố và ngay nay được VC khắc ngay trên mộ của Duẫn: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc:
"Hô hào đấu tranh giành độc lập,
Nào ngờ đầy tớ Tàu cùng Nga"
    Chính miệng một tên đầu sỏ Việt Cộng tuyên bố, "tự thú trước bình minh" như vậy cho nên càng ngày những đảng viên Cộng Sản mở mắt càng nhiều. Tiếc rằng bọn người này vì quyền lợi vật chất của gia đình và bản thân nên phải cúi đầu vâng phục bọn đương quyền không dám lật ngược thế cờ.
Đánh cho Nga cho Tàu mà phải dâng biển, dâng đất Việt Nam cho Tàu mới có vũ khí xâm lăng miền Nam. Có ai dại hơn Hồ Chí Minh, có ai ngu hơn Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng v.v...? Đẩy dân chúng 2 miền Nam Bắc vào cuộc chiến đáng lẽ không có, thế mà phải tốn mười mấy triệu sinh mạng dân chúng 2 miền. Tiêu thổ kháng chiến, phá nhà dân Hà Nội, đốt sạch ruộng vườn, giết hết súc vật gọi là tiêu thỗ kháng chiến để Tây không có chỗ ở, không có lương thực. Chuyện thực khôi hài, Tây ăn bánh mì, ở lô cốt, tiêu thổ kháng chiến là để cho dân không nơi nương tựa, không có lương thực phải chạy theo bọn chúng. Thật độc ác, chúng coi dân chúng không có giá trị gì.
"Chống Mỹ cứu nước" mà Mỹ không chiếm ngụ một tấc đất nào của VN, trong khi Tàu Cộng nay lấn đất, mai lấn biển.
Đã từng bị Tàu Cộng hành hạ, đã từng bị Tàu Cọng "dạy cho một bài học", đã từng bị chúng đem quân đánh Việt Nam mấy trận còn gây đau thương cho những người còn sống hôm nay. Thế mà khi Liên Sô sụp đổ, các nước Đông Âu như Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc thoát khỏi ách đô hộ của Liên Sô đáng lẽ Việt Cộng cũng nên lợi dụng cơ hội bằng vàng này để thoát khỏi ách kềm chế của Trung Cộng. Nhưng không, bọn VC chỉ biết quen làm nô lệ nên phải qua xin thần phục Tàu, đẻ ra cái Hội Nghị Thành Đô, một hội nghị dâng toàn cõi Việt Nam cho Tàu Cộng. Khi được Trung Cộng hứa sẽ che chở đùm bọc, bọn VC đã không ngần ngại đánh đuổi dân chúng ra khỏi nhà lấy đất bán cho các nhà đầu tư ngoại quốc, bóc lột dân chúng đến cùng cực, chết sướng hơn: "Thành Đô dâng nước cho Trung Cộng Hà Nội giết dân trẻ lẫn già" Những ngày gần đây, Trung Cộng đã vì những khó khăn quốc nội và hải ngoại, phải thỏa mãn tính thực dân tham lam của những tên quân phiệt, đã công khai biểu hiện "kết quả Hội Nghị Thành Đô", đem cái "lưỡi bò" trên biển ra, đánh giết ngư dân Việt Nam, bắt ghe thuyền và người để đòi tiền chuộc y như bọn hải tặc, thế mà VC cứ làm lơ, không dám động đến Trung Cộng. Dân chết, bị thương, bị Trung Cộng hành hạ, mà bọn VC hèn nhát cho đến nỗi không dám gọi đích danh Trung Cộng ra lịnh cho bọn bồi bút chỉ dám gọi là "tàu lạ". Kể từ khi lập quốc cho đến giờ, chưa có giai đoạn lịch sử nào mà người Việt Nam lại hèn hạ như vậy, lại ngu xuẩn như thế.
"Hèn với giặc, ác với dân". Mấy chữ này cũng chưa diễn tả hết cái đốn mạt của VC. Khi Trung Cộng ngang nhiên đưa giàn khoan dầu hỏa của chúng đóng ngay trên lãnh hải VN. Bọn Việt Cộng không dám "nói nặng lời". Hết tên này đến tên khác chạy sang Bắc Kinh năn nĩ van xin Trung Cộng. Không phải van xin vì quyền lợi của đất nước, mà van xin vì nếu Trung Cộng công khai xâm chiếm lãnh hải, lãnh thỗ Việt Nam, dân Việt Nam sẽ đứng lên chống đối, đuổi quân xâm lược ra khỏi đất, ra khỏi Biển VN. Điều mà Việt Cộng biết chắc chắn rằng một khi dân Việt đứng lên chống quân Tàu, dân chúng sẽ "chém đầu Việt Cộng làm lể tế cờ". Đó là ý nghĩa tại sao Việt Cộng phải van lạy Trung Cộng như vậy.
Nhưng Trung Cộng đã đối đãi với tên đầy tớ này ra sao? "Cạn tàu ráo máng". Chỉ có 4 chữ này mới diễn tả được tại sao Trung Cộng đưa văn thư bán biển của Phạm Văn Đồng ra trình với thế giới. Với ành động này,Trung Cộng đã đập đầu tên trùm Cộng Sản Việt Nam. Một khi đầu đã bị đập nát, thân hình còn chi? Chỉ còn nước làm đầy tờ, làm nô lệ cho Trung Cộng mà thôi. Những gì Trung Cộng đã làm cho Hồ Chí Minh, tạo cho hắn ta một hình ảnh thần tượng, một đống huyền thoại quanh tên đầy tớ là Hồ Chí Minh để dân Việt Nam tôn thờ: "dân Việt Nam sống, học tập, chiến đấu, lao động theo gương Bác Hồ" nay Bác bán nước cầu vinh. Muốn noi theo gương của Hồ Chí Minh là phải cung cúc phục vụ Trung Cộng. Không biết với đầu óc quá mẫn cảm về tinh thần nô lệ, bọn VC đương thời đã "thấm nhuần" chưa?
Qua những trình bày trên, có phải là điểu kiện ắt có và đủ để toàn dân:
"Rõ mặt phản dân cùng hại nước" của bọn VC chưa? Chắc chắn là quá đủ: Văn tự bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng - Câu văn thành thực của Lê Duẫn - Những gì VC cam kết với Trung Cộng tại hội nghị Thành Đô là những tài liệu rõ ràng Việt Cộng là ai?
"Rõ mặt phản dân cùng hại nước"
Vậy thì toàn dân Việt Nam còn đợi gì mà không đứng lên:
"Toàn dân lật đổ cứu sơn hà"
Lời thơ của bài "Mãi quốc cầu vinh" của cụ Võ Đình Hậu đọc lên nghe như cụ đang dẫn giải lịch sử bán nước của Việt Cộng từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh và nay bọn Cộng Sản đương quyền. Việc chống Tàu xâm lăng cấp bách bao nhiêu, việc lật đổ Việt Cộng càng cần thiết và cấp bách gập vạn lần. Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến?
Kiêm Ái
(bacaytruc)