Sunday, November 1, 2015

ĐÁP LỜI SÔNG NÚI


"ĐÁP LỜI SÔNG NÚI" hát vang tại Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược ở Saigon

**

Hùng Ca Sử Việt - Đáp Lời Sông Núi