Thursday, December 31, 2015

Đêm nhớ về Sài Gòn

Mời xem đêm văn nghệ Nhớ về Sài Gòn, không khí đêm ấy thật đáng nhớ nhất là từ phút 32:50

Sài Gòn Echo sưu tầm