Wednesday, January 27, 2016

Hoa Kỳ sẽ trừng phạt các quan chức Hà Nội vi phạm nhân quyền

Thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc tiểu bang Texas đã giới thiệu một dự luật nhằm ngăn chặn công dân Việt Nam liên can đến các vụ bạo hành nhân quyền du lịch đến Hoa Kỳ, và đóng băng bất cứ tài sản nào thuộc quyền tài phán của Mỹ.


Thượng nghị sĩ John Cornyn – tiểu bang Texas – khởi xướng dự luật trừng phạt công dân Việt Nam vi phạm nhân quyền – Photo Courtesy
Các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện đang tìm cách thúc chính quyền Obama mạnh tay hơn nữa với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền.
   Thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc tiểu bang Texas đã giới thiệu một dự luật nhằm ngăn chặn công dân Việt Nam liên can đến các vụ bạo hành nhân quyền du lịch đến Hoa Kỳ, và đóng băng bất cứ tài sản nào thuộc quyền tài phán của Mỹ.

Dự luật được Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, ứng cử viên tranh cử Tổng thống, Marco Rubio và Thượng nghị sĩ John Boozmn thuộc tiểu bang Arkansas, và Bill Cassidy từ tiểu bang Louisiana ủng hộ.
Dự luật sẽ yêu cầu Tổng thống Obama lập một danh sách những cá nhân vi phạm bị nhắm trừng phạt tài chánh, và trình danh sách lên Quốc hội trong vòng 90 ngày.
Các Thượng nghị sĩ lập luận rằng, việc gia tăng hoạt động giao bang giữa Hoa Kỳ với chính phủ Việt Nam trong những thập niên vừa qua không phù hợp với việc mở rộng quyền chính trị và nhân quyền.
“Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không thể tiến triển nếu chính quyền Hà Nội tiếp tục hoàn toàn phớt lờ, không quan tâm đến nhân quyền của người dân,” Cornyn ghi trong thông báo. Có những nhu cầu khẩn thiết và cấp bách cho mục tiêu hành động của Washington nhân danh người dân Việt Nam, ông Cornyn cho biết.
Theo dự luật, quốc hội sẽ ủng hộ chính quyền Obama đưa Việt Nam vào danh sách các “quốc gia cần đặc biệt quan tâm” về vấn đề tự do tôn giáo. Đây là “sổ đen” áp dụng đối với những quốc gia thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ trước đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách này. Trong phúc trình năm 2015, Ủy ban lưu ý, Hà Nội “vẫn tiếp tục dùng luật pháp và chính quyền để kiểm soát các hoạt động tôn giáo, hạn chế thực hành tôn giáo độc lập một cách nghiêm trọng, đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo có quan điểm đối lập.”
Hương Giang (Theo The Hill)