Thursday, January 28, 2016

THẰNG NÀO CŨNG THẾ...!

Đéo cần biết, thằng nào lên “Tổng bí”
Cũng gian tà là ác quỷ mà thôi.
Chung một chuồng, cùng ông tổ đười ươi
Là Các Mác uống máu người, bán nước.

Đảng cộng sản là đảng hèn nhu nhược
Chuyên lọc lừa, tính ngang ngược lưu manh
Tám mươi năm phá đất nước tan tành
Bán đất nước, dâng giặc thù biển đảo...!

Thằng nào “Tổng “ cũng là thằng bất hảo
Kệ mẹ chúng mầy cắn xé hại nhau
Thằng nào lên cũng làm chó cho tàu
Dân Việt tao chỉ cần người giử nước
    Tổ Tiên tao chưa bao giờ hèn nhược
    Giang sơn nầy là xương máu tiền nhân

Nếu chúng mày đứa nào biết vì dân
Đứa nào biết vì Giang Sơn Tổ Quốc
Hãy đứng lên đừng cúi đầu hèn nhục
Đừng khom lưng làm khuyển mã cho tàu
Thì có lẽ toàn dân sẽ tha tội

Chúng mày biết lòng dân đang quật khởi
Năm trăm đứa bù nhìn trong "cuốc hụi"
Hãy nhớ tội bán nước phải tru di
Năm năm nữa, hãy chín chắn nghĩ suy
Năm hai mươi, chúng bây thành khuyển mã
Giặc tàu đã chiếm xong rồi biển đảo
Và hôm nay chúng ngang ngược bầu trời
Bộ đội, công an, lặng tiếng im hơi,
Bộ trưởng, tướng vùng... nằm im khớp mỏ
Luyện tập hiếp dân, vờ chống khủng bố
Mượn quân tàu bảo vệ đảng... con hoang
Phải tụi bây định rước giặc vào chăng...?
Nếu như vậy thì chó nào lên tổng
Cũng một phường tặc lạy giặc làm cha
Bỏ đảng đi....hãy vì nước, vì nhà
Hãy theo dân mà làm người Việt quốc
Đứa nào theo tàu ấy là bán nước
Mai nầy dân sẽ xét tội tru đi....!

Làn Việt Kiếm
(bacaytruc) Vợ chồng đồ tể CS Caucescu bị hành quyết