Friday, June 24, 2016

ĐÃ TỚI ĐÃ TỚI LÚC CẢ NƯỚC VÙNG LÊN ĐOÀN KẾT LẬT ĐỔ csVN


Người hô hàoCấn thị Thêu

41 năm qua rồi, kể từ ngày 30 tháng 4 1975 cho tới nay, CSVN đã làm được gì cho đất nước và Quê Hương Việt Nam? Dân Tộc VN đã bị cs lừa gần một thế kỷ qua từ miền Bắc rồi sau này tới miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam có còn muốn ngồi im để cho bọn tà quyền cs nó lừa nữa hay không? Hãy nghe tiếng nói của bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Tiếng nói can trường của người phụ nữ dân oan bị bắt và bị hành hung tàn bạo sau khi ra khỏi đồn công an Hà Nội: “Ngày hôm nay bắt một người thì hàng trăm người sẽ đứng lên, ngày mai giết một người thì sẽ có một triệu người đứng lên…” như trong Video dưới đây.
*HÃY CÙNG NHAU PHẤT CAO NGỌN CỜ KHỞI NGHĨA*
Tội ác của đám súc vật Hán Nô Cộng Sản đã thấu lên tới trời xanh rồi. Đã đến lúc chúng ta phải kêu gọi sự đoàn kết của các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Chỉ cần một lần Đoàn Kết được 10 % dân số cả nước thì trong vòng một ngày Dân Tộc Việt Nam sẽ không còn phải chịu sự bất công từ cái đám súc vật Cộng Sản mang lại nữa. Đảng Cộng Sản Việt Nam là bọn tay sai của giặc Tàu dựng lên vì vậy không thể thay đổi chúng mà chỉ có loại bỏ chúng. Chúng là loại sâu bọ của Dân Tộc Việt chúng ta.
HÃY CÙNG GÓP CHÚT CÔNG SỨC CHO TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA. CHỈ CẦN 10% DÂN SỐ BIỂU TÌNH ÔN HÒA HOẶC NẾU CẦN, CHÚNG TA CŨNG PHẢI DÙNG TỚI BẠO ĐỘNG THÌ SẼ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN THỐI NÁT TRONG MỘT NGÀY GẦN ĐÂY.
Xin Quý Vị hãy chia xẻ đoạn phim này ra cho thật rộng rãi để kêu gọi toàn dân cùng chung tay mà lật đỗ cái chế độ độc tài thối nát cs VN. Để dành lại những gì mà toàn dân Việt Nam đã mất trong tay cs hơn gần một thế kỷ qua.
- Hãy Hành Động, Đừng Thụ Động. Hãy vùng lên cho tương lai của đất nước và con cháu của chúng ta.