Friday, July 8, 2016

Formosa và 500 triệu đô la


075_smit-notitle160501_npUhZ.jpg
Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa hôm 01 tháng 5 năm 2016.
AFP photo