Wednesday, August 10, 2016

Tại sao phải tố cáo thành cáo trạng và đưa Hồ Chí Minh, CSVN ra tòa án hình sự quốc tế và tòa án nhân quyền LHQ ?(Mục đích là để …)
1. Đánh thức quyết tâm của những người dân Việt còn lừng chừng chưa chống cs vì họ tin rằng chỉ có cs bây giờ mới xấu, thế hệ cs trước kia và HCM là tốt và họ chưa đứng lên. Nếu để một tòa án quốc tế phán quyết thì rất nhiều người sẽ thay đổi nhận thức bởi nếu chúng ta nói thì họ vẫn cho rằng "thế lực thù địch, phản động" nói.
2. Dẫn độ quan chức CSVN là khó trong thời điểm này, nhưng sẽ là là điều tốt trong tương lai khi cs sụp đổ nếu có phán quyết của tòa quốc tế. Đồng thời, có thể dựa trên đó để phong tỏa, thu hồi tiền bạc của quan chức CSVN vơ vét trong lúc chúng cầm quyền.
3. Dựa trên phán quyết của tòa để nêu vấn đề nhân quyền, tội ác của CSVN đối với các nước đang viện trợ và cho vay ODA, FDI vv...cho CSVN. Mục đích là cắt bớt nguồn bơm kinh tế nuôi sống CSVN.
4. Thắng lợi tại tòa sẽ là động lực để người dân đứng lên không còn sợ hãi trước bạo quyền cộng sản.
Đây là 4 tác dụng chính rất quan trọng mà chúng ta không thể chờ đợi được ai làm thay cho chúng ta công việc này.
Đặng Chí Hùng
08/08/2016