Friday, October 28, 2016

Lỗi Hệ Thống Đ̣ẩy VGCS Đến Bờ Vực Thẳm

Luật Sư Đinh Thạch Bích
26/10 Kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam tự do. Dũng Phi Hổ(facebook)
26/10 Kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam tự do. Dũng Phi Hổ(facebook)
Audio Player
00:01:05