Saturday, January 14, 2017

Cô gái trẻ miền Bắc nói về lá Cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà

Sau gần 42 năm, lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Hãy nghe cô gái miền Bắc Hồng Thái Hoàng nói về tình yêu đối với lá cờ chánh nghĩa.

 
Cô gái Hồng Thái Hoàng, một người sinh trưởng sau chiến tranh tại miền Bắc đã bật khóc khi kể lại việc mang lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà tung bay trên lãnh thổ Việt Nam.