Wednesday, April 26, 2017

Không thể “Mặc kệ” số phận của chúng ta cho đảng CSVN ăn cướp được !