Monday, June 25, 2018

Cách đáp trả những kiểu ngụy biện hèn với giặc Tàu

Ở Việt Nam ngày nay, nhất là bọn dư luận viên thuộc ban tuyên giáo CSVN luôn có những kiểu ngụy biện hòng che đậy bản chất hèn hạ trước giặc Tàu xâm lược. Nếu chúng nói những luận điểm này, bạn hãy đáp trả như sau:

d35fa1a1a3174077b385af9af12480e1
Khi chúng nói:
1. Đừng có xúi dại Việt Nam đánh Trung Quốc bởi chúng tôi yêu hòa bình, căm ghét chiến tranh.
Vậy miền Nam đang yên bình thì ai đã hô hào "xẻ dọc Trường Sơn cứu nước", Quyết "giải phóng miền Nam" bằng mọi giá? Vậy cuộc chiến ở Việt Nam trước 1975 không phải là chiến tranh mà là hòa bình à?
2. Thứ 2 (để biện minh cho cái thứ nhất): Vì miền Nam ruột thịt nên chúng tôi quyết hy sinh đến cùng để "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
 Vậy Hoàng Sa và một phần Trường Sa không phải máu thịt, lãnh thổ không thể tách rời của đất mẹ Việt Nam à?
3. Thứ 3 (để biện minh cho cái thứ 2). Chúng mày có biết là Trung Quốc rất mạnh không? Đánh nhau với Trung Quốc chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. 
Vậy Pháp, Mỹ không mạnh sao? Pháp và Mỹ là 2 cường quốc hàng đầu thế giới mà theo tuyên truyền của cộng sản đều bị quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại và phải rút về nước. Vậy đánh thắng Pháp, Mỹ chỉ là tuyên truyền dối trá hòng mị dân hay Trung Quốc mạnh hơn cả Mỹ? Hay ngày xưa đánh Pháp, Mỹ là nhờ Liên Xô, Trung Quốc chống lưng còn bây giờ không ai chống đỡ nữa nên không dám đánh Trung Quốc? 
Vậy "tự lực, tự cường" mà mấy anh Việt cộng thường tuyên truyền đâu rồi????
Cuối cùng, không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng giặc đến nhà thì thà có chết cũng phải đánh. Và đừng có ngụy biện kiểu ngu xuẩn "Xúi đánh nhau với Trung Quốc là âm mưu của các thế thù địch, phản động"!
 Bài viết dành tặng cho tập đoàn tay sai Bắc Kinh và người Việt thiếu thông tin, kiến thức!
Tác Giả: SE sưu tầm / 3T

No comments:

Post a Comment