Friday, June 22, 2018

Coi nhân dân là thù địch, họ còn sống với ai?


 Quang cảnh biểu tình trước chợ Hàn, Đà Nẵng.. Ảnh VOA
Tình hình trong nước càng ngày càng xu đi mt cách cc kỳ nguy him. Nhân dân thc tnh khi lãnh đo ngày càng quan liêu tham nhũng, xã hi suy đi, bt công lan rng, tt c nhng ý kiến, nguyn vng chính đáng ca người dân mong mun đng lng nghe và chp nhn đu b B Chính tr b ngoài tai, còn vu cáo chp mũ là b nh hưởng, xúi dc, mua chuc ca phn đng, ca đng Vit Tân nào đó mà người dân cũng không h biết đó là « bn phn đng » nào, đng Vit Tân là  đâu!
    Mâu thun gia đng cm quyn vi nhân dân vn được coi là mâu thun ni b không đi kháng, nay dn dn do thái đ k c kiêu ngo ca lãnh đo, không thèm nghe nhân dân mách bo điu hay l phi, li coi nhân dân là thù đch cn trn áp, đang tr hành mâu thun đi kháng quyết lit. H đang b tù gn 200 anh ch em đu tranh cho t do ca toàn dân, cho dân ch và nhân quyn, nhng người con yêu nước chân chính, dũng cm kiên cường ca dân tc, bt chp s lên án quyết lit ca thế gii văn minh.
Nhng năm gn đây khi nhân dân thc tnh nhn ra nhng sai lm dai dng ca lãnh đo, đng dy, xung đường biu tình, chng đi quyết lit lãnh đo đã có nhng du hiu hong s và mnh tay trn áp hơn. S kin Đng Tâm M Đc n ra vi đc đim là đng đánh thng vào « các đng chí thù đch » vn là bí thư và đng y viên đng b xã, b dân quân và đng viên dn vào nhà văn hóa, chăm sóc, khuyên bo ri tr t do khi ch tch th đô phi xung tn nơi bo lãnh cam kết không tr thù đ ri nut li ha mt cách đê hèn. Ri vmôi trường ven bin min Trung b hy hoi nng do hãng Formosa gây nên, vic khai thác bô-xít cc kỳ nguy hi vn ngang nhiên thc hin bt chp can ngăn ca đông đo nhà khoa hc và tướng Võ Nguyên Giáp, và đến nay là 2 dlut Đc khu kinh tế – hành chính và An Ninh Mng cc kỳ nguy hi tuy có lùi lut Đc Khu nhưng vn gi ý đnh b phiếu vào tháng 10 ti, và lut ANM đã b thông qua bi đi đa s đi biu quc hi là đng viên b cưỡng bc bphiếu dù không thông, s được ban b thi hành, bóp nght t do tư tưởng, gây thit hi ghê gm cho nn kinh tế và kinh doanh, chng khoán mt hàng ngàn đim.
Nhân dân ta hiu sâu sc đây là 2 đo lut theo bước Bc kinh, có li cho Bc kinh, nên đã t đng, t phát vùng dy đu tranh như mt phép l, không cn ai ra lnh, hô hào, t chc, to nên mt cuc đu tranh rng ln, đông đo, đng thi trong c nước và có đà lan rt rng, chng minh rng chng xâm lược phương Bc đã ăn sâu vào máu tht ca nhân dân ta t ngàn xưa, ch chdp là tri dy và bùng n xung thiên, quyết đòi lãnh đo phi hy b vĩnh vin 2 đo Lut phn đng.
Trước cao trào đu tranh ca nhân dân đã thc tnh, B chính tr đã huy đng lc lượng trn áp chưa tng có, ngăn chn các ng đường, các ca nhà có người tham gia đu tranh, bt b tràn lan k c tra tn hòng dp tt cuc đu tranh. Nhưng ln nay nhân dân không s. Ni s hãi như đã đi ngôi chuyn sang phía lãnh đo!
Trong nhng ngày qua, có nhiu thông tin lan truyn trên mng v s kiPhan Rí-Tuy Phong/ Bình Thun. Thông tin nói, chưa được kim chng đc lp, là chúng cho mt s tay sai ác ôn trà trn trong hàng ngũ đu tranh, che kín mt gây nên cnh đt phá cơ quan, xe c đ sau đó đ riết cho dân ni dy và bt đi hàng trăm người đ đưa ra tòa án nghiêm tr.
Khu vc này là vùng thâm thù Trung Quc, do ngư dân b chúng đâm thng thuyn, giết hi nhiu nht min Trung, nhà máy đin Vĩnh Tân do chúng xây dng làm ô nhim nng, gây bnh tt cho dân trong vùng nên 2 đo d lut Đc khu và ANM như đ du vào la to nên cao trào đu tranh.
Mt nhóm gm phn ln cu đng viên cao tui lp ra « nhóm trí thc Lão mà chưa an » theo phương châm « lão gi bt an », tui cao nhưng tư duy còn rt tr, minh mn, chưa mun an ngh tui già, mong s đi thoi công khai bnglý l vi lãnh đo, vi b Chính tr, ly công lun xã hi và dư lun toàn đng làm trng tài. Đây là mt sáng kiến xây dng, lãnh đo nhn li thì khó mà tchi cũng không n. T đây có th đng Cng Sn s b phân hóa làm 2, mt nhóm đng cm quyn giáo điu bo th c l, đi din cho lãnh đo bán mình cho ma qu bành trướng, quay lưng li nhân dân và dân tc, mt đng khác, gm đi đa s đng viên lương thin, sáng su cơ s, ng dn theo tưduy « đt dân tc và nhân dân lên trên, lên trước đng ». Có th d đoán sđng viên giáo điu bo th tham quyn tham nhũng theo đuôi B Chính tr chcó chng vài vn, còn s đng viên có lòng yêu nước thương dân lên đến gn 3 triu, chng 90% s đng viên, phn ln nhp đng ch vì đng cơ kiếm sng, có s hưu nuôi gia đình. Bi kch hay « điu may » phân hóa đng làm 2 mng đi lp là có tht. Nhóm trí thc « Lão mà chưa yên » có th qua đi thoi xây dng phn bin tr nên mt ht nhân có sc thu hút dn các đng viên trung thc đ thành mt ht nhân lãnh đo mi ca mt đng dân tc và dân chthay thế cho đng Cng Sn già nua đã lão hóa tht s thành lú ln và lm cm, phn dân tc, phn dân ch. H không b k xu, bn phn đng nào xúi by, dt giây, mua chuc.
Tình hình chính tr đang sôi sc chưa tng có. Thế cùng tt biến là lúc này. Nhân dân thc tnh, vy gi nhau đng lên là lúc này. Các đt vu cáo khng b
người dân ch là đ thêm du vào la. Nh li nhng câu thơ ca Bùi Minh Quc
Vì ta cúi nên ta nhìn chúng ln,
Ta thng lưng thy chúng cũng thường thôi!
Và chính lúc chúng mang phng mép trn
Li là khi chúng s sp tiêu đi!
Mong rng tng bí thư và B Chính tr thc tnh, nhn ra sai lm nghiêm trng khi coi các chiến sĩ dân ch nhân quyn và qun chúng xung đường chng 2 Lut Đc khu và ANM là k thù cn trn áp. Lãnh đo còn tính trang b súng ng hin đi cho dân quân xã, đưa 25 ngàn quân lính xung cp xã đ tăng cường đàn áp  cơ s, cho bn xu gây ri đ ly c hành dân tr dân. Hãy tnh ng trước khi quá mun, không có gì sai lm hơn là tuyên chiến vi nhân dân.
H coi dân là thù đch thì h còn sng vi ai trên đt Vit Nam, vi dân tc Vit Nam vn hin hòa ch mong có cuc sng thanh bình an cư lc nghip, biết bo v đến cùng nn đc lp và toàn vn lãnh th, chng li bn bá quyn xâm lược phương Bc và bè lũ tay sai đê hèn ca chúng?
Bùi Tín (Blog VOA)

No comments:

Post a Comment