Thursday, June 21, 2018

Kim Ngân cương quyết giữ KHU, không yêu KHU là không yêu nước

- Sau khi tạm dừng thông qua Dự luật Đặc khu vì người dân lên tiếng phản đối, Nguyễn Thị Kim Ngân và bầy đàn quốc hội của đảng đã nhanh chóng thông qua Dự luật An ninh mạng để gia tăng khả năng bịt miệng người dân. Bước tiếp của bầy đàn yêu KHU là xuống đường, nhưng không xuống đường yêu nước. Bà Ngân xuống đường gặp cử tri đảng viên để khẳng định lập trường cương quyết giữ KHU và lên án những ai người biểu tình chống KHU là không yêu nước.

Ai cũng có thể tuyên bố 1 câu "tốt đẹp" như thế. Bà Ngân đã không và không thể giải thích hiểm họa cho thuê đất 99 năm cho trường hợp "đặc biệt", không trình bày được tại sao lại chọn 3 địa điểm chiến lược về an ninh quốc phòng làm đặc khu, không xoá tan được viễn ảnh đặc khu sẽ được cho bá quyền phương Bắc thuê và hoàn tất việc "xâm lược mềm" Việt Nam. 


Nhìn lại lịch sử, quá trình hoạt động và hành vi của tập đoàn lãnh đạo Ba Đình - từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng - câu nói "lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại đất nước" lại phản ảnh chính xác vô cùng bản chất của họ.

Nếu cần chính xác hơn thì phải nói: "Đảng cộng sản mới là tập đoàn lợi dụng lòng yêu nước của người dân để cướp quyền cai trị, tàn phá đất nước và bán buôn Tổ Quốc"

Yêu KHU là yêu nước.................... TÀU.

Đó là mệnh lệnh của thời đại Hồ Bả Chó.

21/06/2018

No comments:

Post a Comment