Tuesday, July 31, 2018

Vùng lên lật đổ bạo quyền vc

Thưa Quý Vị. Trong việc đưa ra Quốc Hội bù nhìn để biểu quyết ”Luật Đặc Khu” và ”Luật An Ninh Mạng” đây chỉ là một hình thức ác đảng mà VC muốn hợp thức hóa trước mắt người dân và quốc tế các sự kiện đã được Bộ Chính Trị quyết định rồi. Đây là giọt nước tràn ly làm Đồng Bào Việt Nam không thể chịu đựng được nữa.
Thưa Quý Vị, đây là cơ hội độc nhất bằng vàng để Đồng Bào vùng lên lật đổ đảng CSVN đã tàn hại Đồng Bào và Tổ Quốc trong nhiều năm,  đồng thời đuổi Tàu Cộng!

Phương cách lật đổ ác đảng vc, đồng thời đánh đuổi thực dân Tàu cộng phải là một sự PHỐI HỢP giữa BẤT BẠO ĐỘNG và BẠO ĐỘNG.
– Bất Bạo Động trong Biểu Tình Ôn Hòa, Bất Tuân dân Sự và Chiêu Dụ Công An và Quân Đội nghe lệnh cấp trên đàn áp Bà Con;
– Bạo Động đối với Các Cơ Sở Xí Nghiệp, các Đặc Khu nơi chỉ Tàu Cộng làm chủ ví dụ Formosa, Bauxite, Vân Đồn, hoặc các nơi nhà thầu Tàu cộng. Bạo động đối với các cấp lãnh đạo đảng vc như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn thị Kim Ngân, Trần Đại Quang, các Bộ Trưởng/Thứ Trưởng, Giám Đốc và đặc biệt đối với các Bí Thư từ Tỉnh xuống Xã.
Ngày xưa Ông Gandhi bên Ấn Độ sở dĩ thành công trong đấu tranh giành độc lập đối với Đế Quốc Anh, vì dù sao người Anh còn có “Trái Tim Tình Người”, trong khi người Cộng Sản không có tình người, họ sẵn sàng giết hại bất cứ ai chống lại họ, cho nên ở Việt Nam mà có 1000 Gandhi, cũng bị vc làm thịt.
Trước tiên đừng trông chờ người nước ngoài nhảy vào đưa lưng đở đạn cho chúng ta. Người ngoại quốc chỉ nhảy vào can thiệp khi họ thấy có lợi cho quốc gia mình. Vậy, chúng ta phải hy sinh trước đã.
Kết luận
Muốn lật đổ đảng CSVN và đuổi Tàu Cộng, phương cách đấu tranh của Đồng Bào là Bất Bạo Động phối hợp với Bạo Động.
Bọn chóp bu vc từ thượng tầng xuống hạ tầng kiến trúc đã giàu ngập mặt nhờ hối lộ và rút tài nguyên quốc gia, ai cũng mong hưởng thụ tài sản kiếm được nên SỢ CHẾT.
Vậy nếu chúng ta LIỀU MẠNG, chúng nó phải CHẠY TRỐN, chứ không thằng nào ngu chi ở lại chịu đòn.
Luôn luôn nhớ như vậy.


Lê Thanh Lam

No comments:

Post a Comment