Friday, April 12, 2013

ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN MỸ-VIỆT MỞ LẠI SAU NHIỀU THÁNG GIÁN ĐOẠN


Tin tổng hợp - Theo chương trình dự định, vào ngày mai Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ mở lại đối thoại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam bị gián đoạn từ tháng 12 năm 2012. Phái đoàn Mỹ do Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền Daniel Baer đã đến Hà Nội từ ngày hôm qua trong bối cảnh Việt Nam bị lên án gia tăng trấn áp trong nước. Theo Washington, mục tiêu của đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt là đạt những kết quả cụ thể theo hướng thu hẹp sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế với các chính sách và cách thực thi nhân quyền ở Việt Nam.


Trước khi sang Việt Nam, trưởng đoàn Mỹ đã trao đổi ý kiến với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Cao Trào Nhân Bản tại Việt Nam. Từ Washington, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết ông đã trao cho trưởng đoàn Hoa Kỳ một danh sách đầy đủ tên tuổi những nhà tranh đấu đang bị giam giữ tại Việt nam. Danh sách đó do nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển gửi ra và những lời đề nghị của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bản tường trình về tình trạng nhân quyền tồi tệ trong ba tháng đầu năm 2013.

Ông nhận xét rằng năm nay sự hiểu biết và quyết tâm của phía Mỹ về nhân quyền tại Việt Nam, có vẻ tốt hơn bốn, hay năm năm về trước. Tưởng cũng cần nhắc lại là cách đây vài tuần, chính ông Daniel Baer đã tổ chức cuộc họp báo và nhấn mạnh rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi. Ngay sau đó phía Hà Nội đã lên tiếng phản đối và cho rằng ông đã không nắm vững tình hình tại Việt Nam và chỉ nghe theo những tin tức từ phía các thế lực thù địch.

SBTN