Friday, July 26, 2013

2 video clips liên quan đến cuộc gặp gở giữa Obama và Trương Tấn Sang...


sbtndc
Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH....

Một số hình ảnh, video clips liên quan đến cuộc gặp gở giửa Obama và Trương Tấn Sang...

Và xin nghe lời tường trình, nhận xét về buổi họp và những câu tuyên bố bố láo của tên vẹm Trương Tấn Sang...của Anh Võ Thành Nhân - SBTN- HTĐ Nguyễn Khanh đài Á Châu tự Do - RFA...

Để tường và thẩm định...

 
BMH
Washington, D.C