Wednesday, April 30, 2014

NGÀY ẤY KHÔNG XA !


Như lũ quỷ điên cuồng, như bầy âm binh địa phủ
Răng đen, mã tấu, nón cối, dép râu....
Lớp lớp, hàng hàng xe tăng, đại pháo...
Chúng tràn lên cướp phá, cờ đỏ đi đầu !
Tủi nhục cực cùng, người Chiến Binh Cộng Hoà... buông súng !
Nhìn Non Sông sụp đổ, giặc Cộng giết người !
Bao Chiến hữu bỏ mình, bao người thân gục xuống...

Thôi hết rồi ! Vĩnh Biệt ! Tự Do ơi !
Giã biệt Mẹ già, con thơ cùng vợ trẻ
Ta căm hờn mang ác nặng... tù đày !
Ta rên siết, bầu trái tim lặng lẽ...
Nghìn đêm thâu khắc khoải đợi chờ ngày...
 
Ngày Đất Nước sẽ vùng lên Quang Phục !
Sấm sét trên trời, bão táp dưới chân !
Sóng gầm, thác dâng... lửa hờn sôi sục !
Phá tan tù ngục, giặc Cộng tan tành !
Cho ta thấy Mẹ già thôi lau nước mắt
Cho đàn con dại hết cảnh chia lìa...
Cho Đất Nước thanh bình, hồi sinh rạng rỡ...
 
Mẹ Việt Nam ơi, Ngày Ấy Sẽ Không Xa !

Viết bởi Thi Giang Vo Huu Quyen.