Friday, May 2, 2014

Biểu tình trước tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn 29-4-2014

 
bieu-tinh-30-4-2014