Monday, August 25, 2014

LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG PHẢI LÀ CỜ CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM


 
(Tung hô cờ đỏ sao vàng, khác chi bán nước Việt Nam cho Tàu!)

     Đó là sự thật dù sự thật này rất khó được chấp nhận đối với đa số người dân sinh sống tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và thanh niên nam nữ trưởng thành sau năm 1975 tại miền Nam.

 

Điều đó cũng dễ hiểu và dễ thông cảm bởi vì do hoàn cảnh lịch sử của đất nước hai thành phần này đã sinh ra và trưởng thành dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng cọng sản dựng nên và qua quá trình bị tuyên truyền lừa bịp lâu dài hẳn nhiên lá cờ đỏ sao vàng đã in sâu trong tâm thức của họ như là lá cờ của Tổ Quốc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chân lý vẫn là chân lý bởi vì:

1- Lá cờ đỏ sao vàng không xuất xứ từ trong lòng dân tộc Việt Nam mà nó là sản phẩm của ngoại quốc do Hồ Chí Minh mang về áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam, như Võ Nguyên Giáp đã từng tiết lộ: "hiệu kỳ này do Hồ Chí Minh mang về từ nước ngoài và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày 19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc Hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội".
 
2- Lá cờ đỏ sao vàng là cờ của những thành viên trong tổ chức Quốc Tế Cọng Sản (Nền đỏ = Chủ Nghĩa Cọng Sản, sao vàng = Việt Nam là thành viên của cọng sản quốc tế). Trong lúc đó tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam không theo chủ nghĩa cọng sản, không phải là người cọng sản.
 
3- Lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng cho một tổ chức chính trị - đảng cọng sản Việt Nam - đã có hai lần cướp chính quyền hợp pháp của nước ta. Lần thứ nhất cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim (8/1945), lần thứ hai cướp chính quyền của nước Việt Nam Cọng Hòa miền Nam Việt Nam (4/1975). Là những hành động phi chính nghĩa, phản lại truyền thống chính danh của dân tộc Việt Nam.
 
4- Lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng của một tổ chức chính trị - Đảng cọng sản - đã phản bội lại xương máu của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp để áp đặt chủ nghĩa cọng sản tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1945.
 
5- Lá cờ đỏ sao vàng là biểu trưng của một đảng, một nhà nước đã:

- Thủ tiêu, ám sát, trấn áp, trù dập các đảng phái, hội đoàn, phong trào, cá nhân yêu nước, yêu tự do dân chủ trong 8 thập niên từ 1930 đến nay.
- Lừa gạt nhân dân miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh xâm lược miền Nam để cọng sản hóa cả nước từ 30/4/1975.
- Gây ra 20 năm nội chiến, cốt nhục tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (1955-1975) làm thiệt mạng hơn 5 triệu người Việt cho một cuộc chiến phi nghĩa.
 
- Thảm sát trên 70.000 dân miền Bắc trong Cải Cách Rưộng Đất (1955-1956), trên 7000 người dân Thừa Thiên -  thành phố Huế trong Tết Mậu Thân (1968).
 
- Làm cho hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu nước độc trên đường đi tìm tự do sau ngày miền Nam bị cưởng chiếm 30/04/1975.
 
- Lợi dụng xương máu thanh niên nam nữ Việt Nam để giải quyết xung đột quyền lực của các đảng cọng sản Liên Sô, Trung cọng, Campuchia và Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vô nghĩa Việt Nam / Campuchia (1977-1978) và Việt Nam / Trung cọng (1979).
 
- Bán biển đảo, nhượng đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho Trung cọng, mở đường cho kẻ thù truyền kiếp đặt ách đô hộ dân tộc ta thêm một lần nữa.

Và ngày hôm nay dưới lá cờ đỏ sao vàng này:

Tổ quốc đang lâm nguy. Chủ quyền quốc gia đã bị xâm phạm. Danh dự dân tộc đã mất. Nhân dân lầm than. Xã hội băng hoại. Lòng yêu nước bị chà đạp trên đường phố. Người yêu nước bị giam cầm trong lao tù. Tự do, dân chủ, quyền người bị thủ tiêu.
 
Vậy:

Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với lá cờ này

Chấp nhận nó để trở thành nô lệ của Trung cọng hay xóa bỏ nó để bảo vệ tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ giàu mạnh trong tương lai?
 
Câu trả lời sẽ là tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại cho phong trào đấu tranh hôm nay của nhân dân Việt Nam.
 

  Viết bởi Lê Dủ Chân.(thangtienvn)